Определение на емоциите

Емоциите се наричат ​​всички онези усещания и чувства, които човешкото същество притежава, когато се свързва със своите близки и с околната среда като цяло . В това кратко описание обаче е необходимо да се отбележи, че тълкуването и изясняването на явлението, което представлява човешки емоции, винаги е било голям проблем, доколкото извършените оценки са били неясни.

Ако има нещо, за което можем да говорим като разграничаващ елемент между човека и останалите живи същества, това е всичко, което има общо с емоциите и чувствата, особено тези, които се смятат за сложни. Оттук и централното му значение за определянето на това какво е човек и неговата идентичност.

Емоции в човека.

За да разберем по-добре защо емоциите са основни, трябва да отбележим, че човешкото същество е единственото, което е разработило сложна система от емоции, която другите живи същества не притежават. Макар че можем да споменем емоции, които имат общо с физическото, телесното или органичното, като страх, радост, тъга или гняв и които всички животни притежават в по-голяма или по-малка степен, човешкото същество също има група от собствени и изключителни емоции.

Тези емоции са тези, които са се развили от съвместното съществуване в обществото и сложния исторически живот, който се изгражда. В този смисъл емоции като тревожност, любов, мъка, страст, негодувание, отмъщение, щастие или депресия са всички емоции, които присъстват в човешката психика, не само във вашето тяло и затова ние правят ги различни от всяко друго животно.

Значението на емоциите.

Дълго време човешките общества отричаха или игнорираха важността на онези сложни емоции, споменати в предишния параграф. Едва в края на ХІХ и началото на 20 век емоциите с развитието на теориите на психологията ще започнат да се признават като основна и основна част на личността като индивид, но и на личността като социално същество, което съществува съвместно с други и това се вмъква в среда, която го заобикаля и определя.

По този начин, благодарение на развитието на психологията и на науките, които изучават човешкия ум, беше възможно да се разбере, че емоциите са централни за разбирането на поведението, начина на мислене и действие на човек. Това се влияе от множество елементи като фамилна история, регионът, в който човек живее, икономическата реалност, която човек живее, достъп до пълноценен социален живот или не и т.н. Всички тези елементи определят основните и сложни емоции на човек и ги правят уникални в сравнение с останалите, поради което те в крайна сметка се превръщат в много важен елемент от нашата идентичност.

Снимка: iStock - ZoneCreative

Свързани Статии