Определение на диалог

Концепцията за диалог е тази, която винаги включва разговор или дискурсивен обмен между поне две взаимодействащи личности. Идвайки от гръцкия, терминът диалог е свързан с дискурсивния смисъл, тъй като изразява наличието на комуникация, която в повечето случаи е устна, но може да бъде развита и по други средства или канали. Освен това диалогът е и форма на писане, в която се разкрива изричният обмен на идеи между две или повече страни, особено използвани в театрални стилове.

Наличието на диалог в литературните жанрове присъства от незапомнени времена, записи от които вече съществуват в документи, завещани ни от древните шумери. По-късно диалогът става особено важен в гръцката култура, особено чрез Сократ и неговите речи, в които авторът поддържа безкраен и интересен дискурсивен обмен с различни видове публика.

Днес думата винаги ни кара да мислим за съществуването на елементи като толерантност, уважение към други форми на мисъл, ангажираност и добро предразположение, а не дискурсивни и диалектически елементи, както беше днес. Използва се по този начин главно в областта на международната политика, в която различните нации трябва да работят всеки ден, за да изграждат пространства за разбиране, толерантност и ангажираност спрямо различията.

Обикновено, независимо от зоната, в която се провежда, диалогът трябва да има участници отворени за толерантност и уважение към позицията на другия член. Диалогът не трябва да има монолози или едностранни дискурси, нито елементи за налагане на една позиция на другата. По принцип диалогът трябва да се характеризира с постоянен дебат и обмен на позиции, за да се намери обща цел.

Свързани Статии