Определение на човешките отношения

Концепцията за човешките отношения е може би една от най-старите в историята, тъй като е свързана с възможността на човека да се свързва по много различни начини с други подобни същества. За разлика от това, което се случва с животните, човешките взаимоотношения са не само инстинктивни или причинени от биологични нужди, но в много отношения те са се развили много дълбоко, за да станат дори нещо ново и различно, много по-сложно, както се случва например с трудови или междуличностни отношения.

За да говорим за човешките отношения, трябва да започнем от концепцията за общност или общество. Тези пространства са тези, в които човек установява връзки и взаимоотношения с други подобни същества въз основа на специфични нужди, които могат да варират от необходимостта от създаване на семейство до необходимостта да се управлява. По този начин животът в обществото се състои от сложна система от човешки взаимоотношения, които се раждат от необходимост или инстинкт, но които се развиват по много различни начини. Това е видимо например при различните форми на управление, семейните отношения или социалната йерархия, които различните общности могат да имат.

Животът в обществото може да представлява голямо разнообразие от взаимоотношения в зависимост от това как са формирани. Социалната йерархия очевидно е един от най-определящите фактори при установяването им, например като посочва кои социални групи ще имат повече власт над другите или ще могат лесно да решават живота на другите.

В рамките на дадена общност можем да намерим връзки от всякакъв вид, вариращи от най-основните (например семейните отношения, които възникват от момента, в който човек се роди или любовните връзки, които се установяват между двама души, които решат да създадат двойка) до по-сложни (какъвто е случаят с трудовите отношения, в които винаги присъства идеята за различие, йерархия, превъзходство и малоценност и т.н.).

Понастоящем съществуват учебни програми, базирани на човешките отношения, които са посветени на работата върху тях от различни нива и интереси, като Public Relations.

Свързани Статии