Определение на антропологията

Антропологията е социална наука, чийто основен обект на изследване е индивидът като цяло, тоест антропологията подхожда към предмета на човека чрез разнообразните подходи, предлагани от дисциплини като естествените, социалните и човешките науки .

Тогава антропологията е онази наука, която ни позволява да познаваме човека в рамките на обществото и културата, към която принадлежи, а също и да го разглеждаме като продукт от тях, нещо като рязко, обширно и подробно рентгеново изследване на биосоциалния процес който разбира съществуването на човешката раса.

Въпреки че отдавна хората от всички исторически времена се чудят на човека, кой е той, откъде идва, откъде извежда начина си на живот, освен други въпроси, антропологията като дисциплина се появи едва в средата на XVIII век по молба на произведението, наречено Histoire Naturelle, принадлежащо на Жорж-Луи Леклерк, Конт де Буфон, писател, натуралист, математик и ботаник, сред другите професии.

В началото обектът на изучаване на антропологията, според мнозина се свеждаше единствено до познаването и фокусирането върху културата или цивилизацията, разбирането от това, изкуството, обичаите, морала, закона и вярванията, придобити и приети от след като член на това общество обаче, това отива много по-далеч, тъй като антропологията също се фокусира върху изучаването на отговорите, които човек дава на средата, към която принадлежи, като културата е диференциращ елемент на всяка човешко същество.

Ценността на антропологията е, че тя е успяла да се обедини и да събере много информация, която е приложила много сигурно към своя обект на изследване, който е човекът.

От друга страна, друга забележителна черта на антропологията е тази на първата наука, която въведе това, което се нарича полева работа, което беше доказано с помощта на мисионерските пътешественици, например.

Антропологията може да бъде разделена на четири клона или поддисциплини. Физическата или биологичната антропология, която е тази, която се занимава с изучаване и анализ на многообразието, през което е преминало тялото на човека в миналото и настоящето, тоест еволюцията, която съответства на анатомията. Социалната антропология е подотрасълът, който се фокусира върху изучаването на човешкото поведение, култура и структурата на социалните отношения. От своя страна другият клон, археологията, отговаря за изучаването на човешката раса, населявала земята в миналото, тоест тя е тази, която ни позволява да знаем какво са правили, какво са яли, какво са правили тези примитивни народи вече изчезнали. И накрая, лингвистичната антропология е частта от антропологията, която ще се занимава с изучаването на човешките езици, повече от всичко друго за развитието, до което са достигнали във времето, и влиянията, които проблемите като миграцията и преобладаващото са оказали върху тях. разпространение на информация, настъпила на нашата планета.

Свързани Статии