Грънчарство - определение, понятие и какво е то

Думата грънчарство идва от арабския алфахар и би могла да се преведе като „глината“ или „керамиката“. Понятията керамика и керамика се използват взаимозаменяемо и двете се отнасят до една и съща дейност, тоест боравене с печена глина, за да се получат прибори за съхранение на храни или за декоративни цели. Въпреки сходството си, има разлика между грънчаря и грънчаря: първият обработва глината в керамично парче, а грънчарят продължава да прави парчето, използвайки емайли и други техники.

Изработването на керамично парче

Керамиката е продукт на смесване на глина с определено съотношение на вода и минерални обезмаслители. Обикновено глината се получава в близост до реки и трябва да има пластичност за последваща обработка и изпичане. Когато глината вече е навлажнена и омесена, тя започва да се оформя, докато придобие определена форма, например от купа, кана, чиния или всякакъв вид съдове.

Впоследствие суровият предмет се готви при температура над 450 градуса по Целзий. По този начин обектът достига окончателната си твърда консистенция. В някои случаи парчетата се рисуват или издълбават, за да повишат художествената си стойност. Повечето керамични прибори имат практическа функционалност и успоредно с това са декоративен и художествен компонент.

Грънчарството е правилно техниката на ръчно моделиране на глина, което може да се направи без механични елементи или с помощта на грамофон (керамичният струг), което позволява създаването на симетрични или кръгли парчета. След обръщането парчетата се подлагат на различни етапи, докато стигнат до керамичния предмет. Керамичният струг е най-използваната техника за създаване на серийни парчета.

Произходът на грънчарството

Грънчарството е един от най-старите занаятчийски процеси. От историческа гледна точка изобретяването на селското стопанство в епохата на неолита беше придружено от поредица от допълнителни дейности, включително грънчарство. Керамичните контейнери са били използвани за съхраняване на храна за дълги периоди от време, за готвене или за транспортиране на вода от реки до села.

Освен за домашна употреба, създадените парчета се използват като погребални контейнери или като декоративни елементи за дома.

Снимка: iStock - Kanawa_Studio

Свързани Статии