Закон на Кулом - определение, понятие и какво е то

Във физиката законът на Кулом се използва, за да се изчисли силата между две заряди, които са в покой. Това е основен закон в областта на електричеството и магнетизма. В същото време тя се свързва изцяло с друг, закон на гравитацията на Нютон.

Изявлението на закона и неговите последици

Неговият постулат е следният: силата, упражнена между два различни електрически заряда, е пропорционално на умножението на двата заряда и в същото време е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието, което ги разделя.

Формулирането на закона на Кулом предполага, че ако има два заряда с един и същ знак, те се отблъскват взаимно, тоест се отдалечават. Напротив, ако имаме два заряда с различен знак, и двата привличат. По този начин електрическата сила на привличане или отблъскване зависи от два фактора: интензитета на електрическия заряд и разстоянието между тях.

Трябва да се отбележи, че законът на Coulomb е приложим само за такси в покой в ​​дадена референтна система, която е хомогенна и изотропна (за да е хомогенна средата, тя трябва да има същите свойства във всяка от нейните части и за да бъде изотропна е свойствата не зависят от посоката на измерване).

17-ти век и електричество

Електричеството е физическо явление, което е свързано с взаимодействието между две частици, протони и електрони. Привличането, което съществува между тях, ни позволява да обясним всички видове явления. В този смисъл към средата на XVII век ученият Бенджамин Франклин демонстрира, че лъчите на бурите всъщност са форма на електричество в природата.

Френският физик Чарлз Кулом (1736-1806) е първият учен, който количествено определи електрическите сили и получените резултати бяха отразени в закона, който носи неговото име. Този закон се счита за основен принцип на електромагнетизма и електростатиката.

През целия осемнадесети век е имало всякакъв вид теоретичен и практически напредък, свързан с електричеството: първите електрически кондензатори, изобретяването на мълниеносеца или изобретение от самия Кулом за точно измерване на силата между електрическите заряди. Тези и много други постижения послужиха като основа за развитието на индустриалната революция.

Изобретението на Coulomb за точно определяне на интензивността на електрическите заряди е известно като торсионен баланс и неговата единица електрически заряд се нарича coulomb (coulomb е количеството заряд, носено от ток от един ампер по време на секунда).

Снимка: Fotolia - Kuno

Свързани Статии