Радиално определение

Терминът радиален идва от радио (радиус на латински), съществено понятие в рамките на математиката, по-специално геометрията. Радиусът е този сегмент, който свързва централната точка на окръжност с която и да е от точките, като дължината му е половината от диаметъра.

По този начин радиалът изразява обхвата или разстоянието на нещо, тоест неговото пространство за действие или влияние. Ако говорим за електромагнитни вълни, имаме радио или радио емисии, явление, което се прилага около 1920 г. към ново средство за комуникация - радио. Ако се поставим в контекста на градското планиране, има няколко модела на града в зависимост от тяхната структура и радиалният град е този, който се развива от централна точка и различните му артерии имат радиална форма (Париж е ясен пример за град радиален тип).

От друга страна, може да се говори за поредица от ежедневни предмети, които включват в себе си радиума в някакъв смисъл: гума, вентилатор, мишена за игра на дартс и т.н.

Какво е радиално?

В света на дърводелството и направи си сам електрически инструмент се използва за рязане на различни материали. Този инструмент е известен като радиален и включва серия от дискове в зависимост от различните материали, които трябва да бъдат изрязани (всеки тип материал е посочен на всеки диск).

Радиална симетрия

Като общо понятие радиалната симетрия е структурата на тяло, съставено от две равни части и в същото време с техните оси на симетрия, които се пресичат в една и съща точка. Радиалната симетрия е особено видима в равнинните фигури.

Тази концепция се прилага при изучаването на биологията, за да се опише формата на някои живи същества. Имайте предвид, че повечето животни могат да бъдат разделени според тяхната симетрия (двустранна или радиална симетрия). Това разделение е важно; наред с други причини, защото ни позволява да разберем степента на еволюция на всяко животно (радиалната симетрия е по-примитивна от двустранната симетрия).

Проява на качества в животинския свят

Симетрията или асиметрията на животните също ни позволява да знаем как живеят, жизнените им функции или способността им за адаптиране. Следователно радиалната симетрия на животните е формата, която тялото има и която позволява да се раздели на подобни половини. Характерен пример за тази структура в животинския свят би бил таралежът или морската звезда.

Това явление е еднакво приложимо за растения, вируси или всеки друг природен елемент. В същото време в изкуството (което по някакъв начин имитира природата) има и радиални симетрични структури: под формата на мозайки, розови прозорци, орнаменти, архитектурни и др.

Свързани Статии