Определение на електрически мотор

Електродвигателят е машина, която, за да произведе желаното движение, е способна да трансформира самата електрическа енергия в механична енергия, всичко това се постига чрез различни електромагнитни взаимодействия .

Има някои електродвигатели, които са обратими, тоест те могат да извършат обратния процес на споменатия по-рано, тоест да преобразуват механичната енергия в електрическа енергия, започвайки да функционират като истински генератор .

Много често срещан случай на използване на електрически тягови двигатели е този на локомотиви, които обикновено изпълняват и двете задачи, ако са оборудвани с регенеративни спирачки.

Електрическите двигатели се използват и в индустриални, търговски и дори частни домове, но те също се прилагат все по-често в хибридни автомобили, за да се възползват от широките предимства, предлагани от тази възможност.

Принципите на работа както на двигатели с променлив ток, така и на постоянен ток са по същество еднакви, което показва, че ако проводник, през който циркулира електрическият ток, е в обхвата на действие на магнитно поле, той ще има тенденция да се движи перпендикулярно на линиите на действие на магнитното поле, като по този начин генерира желаното движение .

Свързани Статии