Печеливша дефиниция

Печеливша означава нещо, което дава някакъв вид приходи или полза. Терминът печеливш е квалифициращо прилагателно, което се използва за назоваване на онези елементи, явления или ситуации, които генерират полза, обикновено икономическа. Следователно концепцията е много важна в областта на икономиката и бизнеса, тъй като всичко, което е печелившо, е нещо, което ще гарантира ползи, печалби и приходи.

Ако имаме предвид, че повечето икономически дейности се извършват за получаване на някакъв вид полза, която позволява издръжка на участващите страни, става лесно да се разбере, че приходите са важна част от всяка икономическа сделка. Под приходи разбираме печалбите, които всяка дейност може да генерира: продажба на химикалка като установяване на размяна на милионерски стоки. Приходът е излишъкът от разликата между това, което е спечелено и това, което е инвестирано. Този излишък е това, което ще остане в ръцете на лицето, което извършва дейността.

Обектът или артикулът, считан за печеливш, не е нищо повече или по-малко от артикул, който може да генерира големи ползи или приходи за всеки, който иска да го търгува. Така, например, често се казва, че храната винаги е печеливша, защото това са стоки, които винаги се консумират. Понякога продукт, който се предлага в оферта, също може да бъде печеливш, тъй като, въпреки че е по-ниска цена от нормалната, той също генерира повече продажби и следователно повече печалба.

Понятието за изгодно е, както може да се представи, субективно и също зависи от всеки бизнес или всеки продавач, всяка публика и всяка търговска зона. Много пъти за някои маркови продукти са печеливши, докато за други имитациите изпълняват тази роля. Условието на печалбата е точно дадена възможността тя да доведе до значителни ползи за въпросния бизнес.

Свързани Статии