Определение за майчинство

Майчинството е личният опит, който някои жени осъществяват в даден момент от живота си, когато раждат детето си. Майчинството бележи повратна точка в живота на майките, които след пристигането на детето си имат промяна в приоритетите в живота си.

Тази промяна се поражда в допълнение към важността на този факт, отговорността да се грижи малко дете. Има хора, които от ранна възраст са много ясни, че биха искали да създадат семейство.

И ако не могат да изпълнят мечтата си да имат дете, трябва да извършат един вид траур, като затворят вратата до такава интимна и професионална възможност.

Майчинският инстинкт не е универсален

Има и жени, които не изпитват този майчин инстинкт по всяко време в живота си. Всеки човек е уникален и неповторим, следователно има много различни пътеки, които водят до щастие.

Майчинството е чиракуване, тоест никоя жена не открива какво означава да бъдеш майка, докато не изживее това преживяване в първо лице и не започне етап на нови отговорности, в който има по-малко време за себе си.

Майчинството е опит, който надхвърля възрастта, тоест връзката, която съществува между майката и детето, е белязана от инстинкта на защита, който майката винаги има към детето си, дори когато то е пораснало и може да взима свои собствени решения,

Защитен инстинкт, който е белязан от безусловната, щедра и безгранична любов, която всяка майка изпитва към своето дете. Това е безкористна любов, която подхранва самочувствието на детето чрез това безусловно приемане и грижа.

Инстинктът за защита

Връзката между майката и детето също се развива с течение на времето. Дете идеализира майка си, обаче юношата е склонен да отбележи по-голямо разстояние, преживява етап на самооткриване, в който търси повече от собственото си пространство, търсейки интеграция в група приятели.

Майчинството е опит от живота, който живеят някои жени, но никоя жена не трябва да свежда цялата си същност до майчинството. Например, важно е да се затвърди навикът да се поддържат приятелства.

Свързани Статии