Определение на игното

Прилагателното неизвестно означава неизвестно и игнорирано. Обикновено се отнася до нещо, което все още не е известно или предстои да бъде открито. Така един изследовател може да влезе в непозната територия, тъй като това е зона, за която няма информация.

Дума, подходяща за официален език

Терминът неизвестен обикновено се използва във формални комуникационни контексти. Вместо това в обикновени ситуации се използват синоними като непознати или игнорирани. По този начин тази дума трябва да се разбира като културна форма на изразяване.

Въпреки че е обичайно да се използва неизвестно за обозначаване на неизследвани места, то може да се използва и в алюзия за хора, чиято идентичност остава скрита (например неизвестният създател на литературно творение) или във връзка с измерение, което надхвърля познатото (например, неизвестните области на човешкия ум).

Свързани конотации

Използването на прилагателното неизвестно има някои конотации. От една страна, това показва, че неизвестното е мистерия и определена загадка. Не бива да се забравя, че терминът идва от латинското ignotus, което точно означава неизвестно. В този смисъл всичко неизвестно поражда доза несигурност.

Човешкото познание търси сигурността и сигурността на своите подходи. В търсенето на истината обаче има граница, нещо, което остава неизвестно. Това означава, че оценката на неизвестното е свързана с определена загриженост и страх от неизвестното.

Неизвестното надхвърля познатото. И за да се отнасяме до тази сфера, ние използваме префикси като цел, както се случва с термини като метафизика, метаезик или метакогниция. И това, което е извън доказателствата, става „неизвестна територия“.

Неизвестни измерения на днешния ден

Да говорим за неизвестни измерения на настоящето означава да се позоваваме на всичко, което не е в обхвата ни днес

Пъзелите, които трябва да се решат, са много разнообразни. Така знаем, че във Вселената има напълно непознати аспекти и същото се случва с мозъка и ума на хората или със знанието за природата.

Ако погледнем назад, историята ни учи, че това, което някога е било неизвестно, в крайна сметка е било открито, а от друга страна, също така ни напомня, че винаги ще има нещо, което остава неизвестно и което се представя като ново предизвикателство за човешките същества.

Снимки: iStock, Alex Potemkin / deimagine

Свързани Статии