Определение за зимно слънцестоене

Слънцестоенето е астрономическо събитие, което обозначава сезонните промени, които бележат идването на зимата и лятото. Той е особено характерен, тъй като или този, който съответства на лятото или зимата, ще има забележима разлика между деня и нощта, съответно.

И така, има две слънцестоене, които се случват през годината, този, който съответства на зимата, се случва между 21 и 22 декември и бележи началото на зимата в северното полукълбо и лятото в южното полукълбо, докато слънцестоенето на Лятото започва на 21 или 22 юни и началото на лятото в северното полукълбо, а зимата в южното полукълбо.

В резултат на това зимното слънцестоене се оказва най -дългата нощ през цялата година и най-краткият ден, а в замяна лятното слънцестоене се характеризира с това, че ни носи най-дългия ден в годината и най-късата нощ.

Това се случва, защото планетата Земя се върти около Слънцето и собствената си ос, междувременно тази ос трябва да се представя като права линия, която отива от Северния полюс към Южния полюс и не е перпендикулярна, но има ъгъл 23, 5 градуса, който ще че от март до септември се навежда към слънцето, което е това, което ще бележи различните сезони.

Трябва да се отбележи, че от древни времена човешката цивилизация е била нащрек за тези събития, наречени солстици, включително предизвикващи развитието на специални обреди и празненства в техните имена.

В конкретния случай на Европа има много държави, които празнуват зимното слънцестоене, защото то отбелязва прераждането на слънцето, тъй като от този ден дните ще стават все по-дълги и по-дълги. Една от най-разпространените практики беше изгарянето на дървен труп, пепелта се пазеше и по този начин се предвиждаше да прогони присъстващите зли духове. Тази практика се използва и за да накара нивите да дават повече култури.

И в западната част на земята се празнува и зимното слънцестоене, но се предлага още една дейност, която се състои в това да останете будни в дългата нощ, която предлага това слънцестоене, за да се прогонят злите духове.

Свързани Статии