Определение за включване

Включете и съдържайте нещо или някого.-

За да разберем какво означава терминът включване, трябва да започнем с дефинирането на действието на включват. Тя включва съдържане или обхващане на нещо или някого в нещо друго, пространство или конкретно обстоятелство. Включването тогава означава да добавите нещо към нещо друго, което вече съществува. По този начин терминът включване се отнася до акта за включване и съдържане на нещо или някого.

Обикновено това понятие се използва във връзка със социални ситуации или обстоятелства, при които специфични социални групи са включени или оставени извън определени социални придобивки.

Социално приобщаване: не се изключват ползите на някои общества

Включването, разбрано от социална гледна точка, е свързано с работата, която всеки ден правят различни хора, за да гарантира, че големите сектори на обществото не се оставят извън него и навлизат в спирала от насилие, престъпност и много лоши условия. на живота. Социалното включване означава интегриране на всички членове на обществото в живота на общността, независимо от техния произход, тяхната дейност, социално-икономически статус или мислене. Обикновено социалното включване е свързано с най-скромните сектори, но може да има общо с дискриминирани и пренебрегвани малцинства, какъвто е случаят с коренните общности или етническите малцинствени групи, като ромите.

Така че, в рамките на приобщаването, ние трябва да групираме нагласи, политики и тенденции, които имат за цел да интегрират хора от различни сектори в обществото, към което принадлежат, като предлагаме да допринасят, като допринасят с таланта си и в същото време да получат обратна връзка, получаващи ползи от обществото. Трябва да се включи от всички нива: политическо, икономическо, образователно, социално и др.

Субсидии, стипендии, някои от най-ефективните алтернативи за борба с изключването

Методите, използвани за осъществяване на феномена на социалното включване, могат да бъдат много разнообразни, въпреки че като цяло те имат общо с предоставянето на тези незащитени и дискриминирани сектори с всички необходими средства, за да могат да развият достоен и стабилен начин на живот., В този смисъл социалното включване може да означава осигуряване на работа, здраве, прилично и сигурно жилище, образование, сигурност и много други неща, които допринасят за развитието на цялото общество по органичен и подреден начин. Социалното включване е характерен феномен от последните години, в който глобалните и регионални икономически кризи накараха важни сектори от човешкото население да пренебрегнат и изоставят.

Програмите за безвъзмездни средства са били една от звездните политики в това отношение. Месечните разпределения на пари, които се разширяват за тези, които най-много се нуждаят от тях, са една от методологиите, с които националните и провинциалните държави възнамеряват да се борят срещу изключването и следователно насърчават включването на тези най-маргинални и уязвими социални сектори на обществото.,

Сега трябва да кажем, че за да може този сектор да се развива в съответствие и да не губи възможности за конкуренция с други висши училища в общността, тази политика трябва да бъде придружена от много други политики, насочени към насърчаване на обучението, обучението и работата, защото ако не Държавата се трансформира в обикновена кутия и хората, удобни в тази ситуация, нямат намерение за личностно и професионално израстване, което ги кара да се отличават на всички нива от живота си.

Следователно, друга алтернатива на субсидиите или отличен вариант за придружаването им, докато човекът може да постигне автономия във всеки смисъл, е насърчаването на образованието, равенството в образователното предложение.

Знаем, че ключът към бъдещето се крие в нивото на знания, които някой притежава и затова е важно всички социални групи да получат образование, което им позволява да се развиват на хипер конкурентен пазар. Това, че всички имаме еднаква възможност да се образоваме и да го правим при същите условия, е решаващ фактор за социалната интеграция, за която говорим.

По този начин субсидиите трябва да бъдат последвани от отпускане на студентски стипендии, които подобряват равнопоставеността на образованието на различни нива на обучение.

Свързани Статии