Определение за средно

Специална употреба в математиката

Концепцията, която ни засяга в този преглед, е тясно свързана със света на математиката, тъй като нейното изчисление предполага основни познания по математически операции, сега, освен че е предмет на аритметика, трябва да кажем, че този тип Изчислението е много присъстващо в ежедневието ни, защото го използваме за прецизно познаване на средната стойност на различните проблеми.

Сплит точка в средата или средата на нещо

Използваме също думата средно, за да се отнасяме до точката, в която е нещо правдоподобно да бъде разделено наполовина или по средата, а също така да посочим средния член на въпроса.

Стойността, която е резултат от разделянето на сумата от всички участващи стойности

Известно е с термина на средна тази стойност или средна стойност, която е резултат от разделянето на сумата на всички стойности на броя им .

За да получим такова количество, трябва да имаме поне две величини, от които ще бъде получена тази средна точка, тоест това е релационна концепция, невъзможно е да се средна цифра със себе си.

В случай, че има няколко цифри, всички трябва да бъдат добавени и след това те ще бъдат разделени на броя на числата, взети под внимание . Например, ако искаме да знаем каква е средната стойност на един ученик, трябва да го направим от оценките, които е получил на заключителните си изпити, като това са получените оценки 8, 7, 3 и 5, първо трябва да добавим всички тези цифри, което ни дава единна цифра от 23, тогава, за да получим въпросната средна стойност, ще трябва да разделим тази цифра на броя на получените марки, тоест 4, такова разделяне ни дава резултат от 5, 75, така че, т.е. Окончателната средна стойност на студента ще бъде 5, 75.

Междувременно, ако това, което искате е да получите средната температура, средната печалба, която една компания прави през годината, средните инфлационни проценти, разходите за живот или дори средния брой дни, в които е работила и тези, които не са работили на служител, трябва да следват същата методология като тази, спомената по-горе.

От друга страна, изчисляването на средната стойност на някое от тези неща, които споменахме, или на онези други, които са правдоподобни средни и които не се отнасяме, помага много, когато става въпрос за необходимостта от извършване на статистически данни и след това е в състояние да действа като следствие от техните резултати.

Например, ако средната стойност на всички студенти в даден курс е била изчислена и е много под очакваното, тогава фактът на познаването на този дефицит ще позволи прилагането на нови педагогически стратегии и съществуващите да бъдат променени, защото очевидно не са дали очаквани резултати. И същото може да се приложи и за една компания, ако средната стойност е ниска, очевидно е, че напредъкът на компанията не върви добре, така че можете да дадете обрат на ръководството си, за да подобрите доходите.

В образователната област: показател за академичното ниво на студента

В образователната среда понятието средна също има повтаряща се употреба и със сигурност е уместен въпрос, защото е верен показател за образователното ниво на ученика. Когато средната стойност е висока, от типа между 8 и 10 точки, ние ще бъдем преди отличен ученик, докато ако средната е под тези цифри, ние ще бъдем преди редовен ученик.

Дори средната достигната стойност в даден предмет е тази, която в много случаи позволява на ученика да популяризира предмета или ако не го постигне, да не го постигне.

Освен това, ако средната стойност е много добра, това ще позволи на студента да получи достъп до честта да бъде стандартният носител на курса им.

Също така средната стойност на учениците от клас или деление ще позволи да се знае дали съдържанието е било научено правилно или не. С други думи, средната позволява категоризиране на представянето на учениците.

Училищната средна стойност е много лесна за изчисляване и няма разлики по отношение на начина, по който се изчисляват другите средни стойности. Ако вземем осем предмета през годината и в тях получихме следните бележки: 4, 7, 10, 9, 7, 8, 9 и 5 трябва да добавим всички тези бележки и да ги разделим на броя на предметите, тоест 8, докато Средно ще бъде 7, 35.

Други понятия, свързани с термина, се оказват средностатистическият гражданин, който ще бъде този, който отговаря на всички характеристики на населението означава; и осредняване на месеца, когато е близо до средата на месеца за разглеждане.

Свързани Статии