Определение за социално

Наборът от индивиди съставлява общество и всичко, което е част от него, получава статуса на социално. Има научни дисциплини, които изучават социалната реалност като цяло (социология), някои институции (например социално осигуряване), редица предизвикателства и трудности, които засягат цялото население (социални проблеми) и дори можете да говорите за социална личност като синоним на някой отворен и комуникативен.

Както можете да видите, това прилагателно се използва по много начини и контексти.

Човекът е социално същество

Хората не живеят в изолация, а по-скоро установяват всякакви връзки, лични, икономически или политически. Тези връзки показват, че ние сме социални същества. Това обстоятелство ни принуждава да се разбираме, защото въпреки индивидуалните различия, животът в общност ни улеснява живота по всякакъв начин. Живот, изолиран от другите (представете си човек на пустинен остров), е беден и донякъде нежелан.

Различни начини за разбиране на обществото

В цялата история е имало много различни социални модели. През Средновековието моделът се основава на разделянето на индивидите на класове. Тази схема е известна като феодализъм и в нея е имало разслоение на населението (благородство и духовенство, феодали и васали). В следващ етап групата граждани са били поданици на монарх. С течение на времето правата на гражданството бяха признати и се наложи модел на отворено общество, чрез който индивидите нямат определена роля поради своето раждане, но социалното им положение зависи от редица обстоятелства, като напр. подготовка, усилия и късмет.

Винаги е имало социални проблеми и известно безпокойство в някои сектори и поради тази алтернатива се появяват алтернативни теории и предложения като комунизъм, анархизъм, групи, които решават да създадат ново общество извън обществото като цяло и т.н.

Предизвикателства на обществото през XXI век

През първите години на 21 век се сблъскахме с редица предизвикателства, които в по-голяма или по-малка степен засягат всички нас. Сред тях можем да откроим следното:

1) борба с екологичните проблеми,

2) да намерят незамърсяващи енергийни източници, които са икономически жизнеспособни и които могат да задоволят всички нужди на обществото,

3) поддържане на растежа на населението, което е съвместимо с благосъстоянието на огромното мнозинство и

4) намаляване на неравенствата и несправедливостите.

Други приложения

От друга страна, социалният също означава какво е компания или общество или партньорите, другарите, филиалите, конфедератите или свързани с тях .

Освен това думата социален се използва за означаване на това животно, което естествено е склонно да живее в обществото .

По същия начин социалните науки или хуманитарните науки, тъй като тези науки също са широко известни, такъв е случаят с историята, философията, социологията, антропологията, между другото, обикновено се наричат ​​с термина социални.

Изграждане на други оценки

Също така думата социален е термин, който помага за конформирането на много други понятия, такъв е случаят със социален асистент (професионалист, който е посветен на предотвратяване или решаване на социални трудности чрез управление, съвети, финансова помощ, наред с други възможности), социален капитал (набор от пари и материални блага, които партньорите допринасят за дадена компания), социална класа (именно тази класа е резултат от митниците, икономическите средства и интересите на хората), социална работа (субект, който има благотворителни цели или с нестопанска цел) и име на компанията (име, чрез което дадено дружество е познато колективно, анонимно или ограничено, т.е. това е официалното име, а не публично, с което мнозинството го признава, например, в Латинска Америка, фирменото име на Мак Доналдс е Arcos Dorados).

Свързани Статии