Определение за социална промяна

Понятието социална промяна предполага промяна или трансформация на структури от различни типове, принадлежащи към дадена група от население. Тази социална промяна може да бъде изразена по много начини - от повърхностни и постоянно развиващи се елементи, като например до дълбоко вкоренени традиционни структури. Причините, поради които може да настъпи социална промяна, са от различни видове и могат също да бъдат явни или косвени, доброволни или неволни според типа на населението и външните за него елементи.

Съзрял от първите социолози в историята, като Огюст Конт е начело, концепцията за социална промяна винаги е очаровала учени от обществата, тъй като това е свързано с капацитета на дадено население или на няколко населения, които действат едновременно, да варира структури с различно значение, за да се съобразят различни исторически моменти от тяхното съществуване.

Социалната промяна може да се приложи в много аспекти на обществото. Въпреки че обикновено е свързан с икономически-политически въпроси, той може и трябва да се прилага и за културни, етични и идентични въпроси в общността. Например промените във формите на управление, развитието на икономическите програми, промяната в митническите системи, промените в начините за културно представяне на реалността, промяната на поведенческите ценности и вътрешните промени в идентичността на всички общества са ясни модели на социални промени, въпреки факта, че някои се развиват по-лесно и са по-видими от други.

Може да се каже, че идеята за социална промяна в повечето случаи има положителна конотация, тъй като предполага еволюцията и адаптирането на едно общество към специфичните нужди на всеки исторически момент. В този смисъл прогресивните и модернистични социални групи винаги ще приветстват социалните промени към нови структури. Въпреки това, за много слоеве от населението, тези, които наричат ​​себе си консервативни или реакционни, социалната промяна може да се разглежда като нещо негативно, тъй като означава да остави след себе си определени ценности, правила на поведение и начини за разбиране на света, традиционно приет за най-правилен. независимо от развитието на социалната група.

Свързани Статии