Определение за разумност

Благоразумието е качеството, добродетелта, която някои хора притежават, които ще ги накарат да действат и да се държат в живота с максимална предпазливост и размисъл, като по този начин избягват отпускането на евентуални вреди или отрицателни последици за ранно и несвоевременно действие .

" Хуан кара с такава предпазливост, че никога не се е сблъсквал ."

Добродетел, която кара човек да действа и говори мислено и предпазливо

Този обмислен и предпазлив начин, който споменахме, може да се наблюдава както в нечии действия, така и в говорене, например, когато някой демонстрира по този начин, ще им се каже да говорят и действат разумно и ще бъдат наречени разумни.

Анализирайте възможностите и отделете време преди да действате

Благоразумието винаги включва спиране, за да анализирате случващото се, алтернативите, налични пред решаващ избор, и затова си позволявате спокойно да оцените ефектите, преди да вземете решение.

С други думи, благоразумието включва съзнателно разглеждане на всички варианти, отделяне на време за избор на най-добрия, а след това просто действие.

Разчитането на характеристиките на благоразумието разбира се е по-просто и по-просто от прилагането им на практика, ето защо това е качество, което е трудно да се разпорежда, защото включва съзнателна и предишна работа, отнемане и отделяне на време, за да се мисли винаги преди говорят или действат.

И както знаем, животът днес, толкова обвит в безумие, много пъти, ни пречи да действаме замислено.

Овладяването на импулсите несъмнено е трудна работа, но това е пътят, който води до благоразумие.

Междувременно, понятието благоразумие е свързано с различни ценности и качества като умереност, умереност, предпазливост, умереност, особено по силата на междуличностна комуникация на трансцендентални събития или лоши новини.

Който е благоразумен, ще действа по справедлив и адекватен начин и никога няма да се опита да уважава чувствата на другия и живота на ближния.

Защото той ще помисли, преди да каже нещо или да направи нещо, което наранява някого.

Религия: една от кардиналните добродетели

В рамките на католическото учение благоразумието заема видно място, тъй като е една от четирите кардинални добродетели (справедливост, умереност, благоразумие и сила), която от своя страна им служи като водач.

Католицизмът учи, че благоразумието ще ни позволи да различаваме доброто и злото и че също така ще ни помогне да изберем адекватните и благоприятни средства за постигане на добро.

Безразсъдство, другата страна

Контрагентът е открит в безразсъдство, безразсъдният човек, като следствие от прибързаните си и необосновани действия, е вероятно да изложи живота си на риск и което е още по-лошо, да застраши сериозно този на по-голям брой хора.

Безразсъдността се състои в липсата на предпазливост при движение в живота.

Тя включва забравяне съзнателно или несъзнателно на нещо, което се препоръчва, за да не се извърши безразсъдно действие.

Ако лошото намерение на лицето посредничи, тогава действието може да се счита за правдоподобно престъпление, ако е наказуемо от действащия закон, тъй като е имало ясно намерение да се извърши действие, лишено от разумност.

Сега трябва да подчертаем, че безразсъдните постъпки обикновено са резултат от небрежност, а не от недобросъвестност.

Примери за безразсъдство са тези, които карат автомобилите си, без да спазват сигналите за движение, тези, които използват неправилно огнестрелно оръжие, например, за да отпразнуват триумфа на футболния си отбор, стрелят във въздуха и подобен изстрел може да падне върху нечия личност. и причинява смърт, който харчи всички пари от награда и не плаща дълговете си, между другото.

При упражняването на професия безразсъдът предполага пропускане на някои предпазни мерки, които се считат за обичайни и задължителни и които са част от добрата работа на задачата, която се изпълнява.

Междувременно безразсъдството е наказуемо в областта на правото и за тях е запазено дело или наказание според извършеното деяние.

Египетската култура знаеше как да представи благоразумие от рисуването на триглава змия, от куче, лъв и вълк, защото съдейки по традицията, за египтяните разумният индивид трябва да притежава хитростта на змията, силата на лъва, пъргавостта на вълка и търпението на кучето.

Свързани Статии