Определение за снизходителност

Терминът снизходително е квалифициращо прилагателно, което обикновено се използва за обозначаване на нагласата за приемане или усвояване на всичко, което друг казва или прави. Снизходителният човек е този, който е възприемчив и отворен за предложенията на другите и приема идеи, за да се доближи до тези хора. В някои случаи това може да означава доброта, докато в други може да означава съжаление в зависимост от контекста.

Снизходителното лице е лицето, което снизходително или извърши акт на снизходителност. Както се казва в името му, идеята за снизходителност предполага, че човекът извършва действие, за да се постави на нивото на другия, опитвайки се да съпричастни към своите конфликти и честно и истински да почувства болката или страданието, които другият чувства, че може да го придружи. в такава ситуация. Снизхождението може да се прави за удоволствие, тоест в ситуации, в които този, който действа като покровител, също се облагодетелства, но и от доброта или алтруизъм, за да накара любимия човек да почувства, че ги придружава и разбира. Така че снизхождението има много общо с емпатията, още едно много сходно чувство.

В много случаи обаче идеята за снизходителност може да има и отрицателен аспект, свързан с идеята, че той действа от жал към другия, което ни говори за известно чувство за превъзходство на този, който извършва снизходителност към този, който страда. В този смисъл фразата „не ме покровителствай“ означава точно това, тоест човек, който чувства, че другият се опитва да се постави на негово място, но от изкуствено място, от съжаление и от превъзходството, което може характеризират по това време или конкретно обстоятелство.

Свързани Статии