Определение за Продължение

Размножаването е терминът, който обозначава биологичния процес, който се състои в размножаването и размножаването на самия вид . Трябва да се отбележи, че в нашия език понятието за възпроизвеждане се използва повече за обозначаването му.

Благодарение на потомството е възможно създаването на нов организъм, докато трябва да се отбележи, че това е една от най-често срещаните характеристики на жизнените форми, които познаваме.

Безспорно тази способност да се увековечава е един от най-отличителните живи организми и този, който позволява да се произвеждат организми, подобни на тези, които ги произвеждат.

Има две основни форми на възпроизводство: асексуална или вегетативна и сексуална или генеративна .

Асексуалното размножаване се характеризира с наличието на един родител, който частично или напълно се разделя и отстъпва на появата на един или повече организми, които ще носят една и съща генетична информация. Основната характеристика на този тип възпроизвеждане е, че не участват гамети или полови клетки, тоест един единствен организъм е способен да създава други нови организми и че потомствените организми не показват почти никакви разлики и ако има такива, то е причинено от някаква мутация.

От своя страна сексуалното размножаване е най-често срещаното, което се среща в сложни организми и се характеризира с участието на две клетки, гамети, които произхождат от мейоза и се обединяват в случай на оплождане. В този случай родителите, които са двама, предават генетичната си информация на потомците. Поради тази ситуация ще има генетична променливост в потомството.

Човешкото възпроизводство се извършва сред хора от различен пол, мъже и жени. Настъпва задоволително, когато гаметите от едната и другата страна, сперматозоидите от страна на мъжа и яйцеклетката от страна на жената, ефективно се обединяват, отстъпвайки на яйцеклетката или зиготата, които оттогава нататък ще започнат да се подлагат на поредица от клетъчни деления ембрионално развитие, което завършва с получаване на ембрион.

Заслужава да се спомене, че успехът на човешкото възпроизвеждане ще изисква координирано и съвместно действие на хормоните, репродуктивната система и нервната система. Ако някой от тези стълбове претърпи някакво разстройство, то няма да се извърши според репродукцията.

Свързани Статии