Определение за поведение

Поведението е начинът, по който индивидът се държи или действа в живота или всеки друг социален участник . С други думи, поведението е начинът на постъпване, който хората или организмите имат, когато са изправени пред различните стимули, които получават, и по отношение на средата, в която действат.

Начин, по който човек или друг социален актьор провежда себе си и това ни позволява да знаем как е чрез своите действия или бездействия

Обикновено използваме това понятие като синоним на поведение и обратно.

Как някой се държи, ни позволява недвусмислено да знаем какъв е начинът им на битие. Защото поведението се отнася до действията на даден индивид и събитията, които той показва в ежедневието си.

Хората могат да бъдат известни не само за това, което казват, но и за това, което правят или не правят.

Най-важното и подходящо нещо е, че има съгласуваност между това, което е направено и казаното, ако има прекъсване между двата въпроса, това няма да е добър знак и това ще предполага, че има конфликт с този човек и няма да има хармония вътре,

Защото в основата на нечие поведение е истинско отражение на вътрешната им вселена. Разбира се, че е много трудно за всеки, дори и да се опитваме и искаме, да влезе в главата на някого. Познавайки мислите им и т.н., но извън тази трудност, най-добрият начин при среща с някого са техните действия, те ни показват кои са в действителност, защото когато говорят, ще могат да кажат много неща. но имаме предвид действията и в тях е истината.

Издава това състояние поведение

Само като наблюдаваме различни хора, ние потвърждаваме, че има различни видове поведение, например една и съща ситуация, защото в поведението на някой преди определен стимул ще се отрази на образованието, което човек е получил през първите години от живота, опита, но Различните съществуващи социални конвенции също могат да го направят, което по някакъв начин ни предсказва, тъй като обществото очаква да действаме в определени ситуации.

И така, има различни начини на поведение, които ще се обуславят от въпросните обстоятелства ...

Съзнателното поведение е това, което се осъществява след процес на разсъждение, например приветстваме учителя по математика, когато го намерим на улицата.

Класове поведение

От своя страна, несъзнателното поведение, за разлика от предишното, се случва автоматично, тоест индивидът не спира да мисли или да разсъждава за поведението, което ще се развие, то идва директно към него, например, ние вземаме пръст, когато ударихме го с крака на леглото.

Междувременно частното поведение ще бъде такова, което се развива именно в личната сфера, в личния живот на дома или в усамотението; И тогава общественото поведение предполага абсолютно обратното, защото го развиваме пред други човешки същества или в обществени пространства, където живеем с останалата част от обществото или общността.

За психологията, една от дисциплините, която се занимава най-много с изучаването на човешкото поведение, поведението включва всичко, което човек прави пред своята среда.

Всяко взаимодействие, колкото и малко да изглежда, предполага поведение, междувременно, когато поведението започне да прозира повтарящи се модели, можем да говорим за поведение .

Също така едно поведение може да бъде оценено дали е добро или лошо, в зависимост от рамката, която спазва в рамките на установените социални и морални норми.

Например, когато детето не учи, то ще се държи лошо; тогава родителите му или неговите учители ще могат да го порицаят за това, че не е спазил предварително установената норма, което знаем като наказание.

От друга страна, когато един човек малтретира друг без причина, той ще се държи много зле.

Злоупотребата, насилието, което се упражнява спрямо другите, са морално и социално осъдени, като много други поведения и затова няма съмнение за тях, тъй като те са класифицирани като лоши и неприемливи.

За да завършим, трябва да кажем, че винаги е много важно да знаете поведението на човек, с когото искате да установите стабилна връзка в живота, за да не правите неприятни изненади, разбира се.

Ако човек се държи и мисли подобно на нас, тогава ще имаме добра хармония, но ако това не се случи, ще бъде много трудно да продължите с връзката, дори ако има любов и уважение.

Свързани Статии