Определение за обстоятелство

Едно обстоятелство е външен фактор, който засяга конкретен човек. Едно обстоятелство е специфична ситуация, която има специфични качества и характеристики. Обстоятелствата могат да бъдат постоянни или конкретни. Например, че човек е болен, защото има настинка, е нещо косвено и точно. От друга страна, че човек носи важна отговорност, е постоянен въпрос, докато не настъпи нова важна промяна в живота.

Научете се да се адаптирате

Например, ако човек страда от диабет, това обстоятелство е постоянно. Трябва да се отбележи, че в повечето случаи, тъй като животът е промяна и съществуването има временна продължителност, истината е, че повечето житейски обстоятелства се променят. Следователно, ние трябва непрекъснато да се приспособяваме към нови ситуации, които възникват във времето със собствения ни живот.

За да познаем човек и да го разберем в неговото отношение, също така е важно да се знаят обстоятелствата, които го влияят пряко и които са обуславящи фактори, които оказват ясно влияние. Важно е да обясните конкретните си обстоятелства, за да може друг човек да ви разбере в конкретен момент. Например, ако закъснявате за среща и искате другият човек да ви разбере и извини, трябва да им дадете причина, която да оправдае случилото се с вас. Тоест, трябва да оповестявате обстоятелствата си, в противен случай другият не може да ги познае по приспадане.

Сценарии за време, място и режим

Едно обстоятелство може да бъде класифицирано в различни категории . Например, има обстоятелства във времето, които се отнасят до времевия контекст, в който нещо се е случило или в който човек е роден. По същия начин обстоятелство на място показва географския контекст, в който се намира факт или човек. Обстоятелствата също могат да бъдат такива, в такъв случай те предоставят някои специфични подробности. Например, че вали дъжд или този сняг е обстоятелство за начин.

Положителна и отрицателна класификация

Обстоятелствата също могат да бъдат класифицирани като благоприятни, в този случай те са приятни и отразяват фактора на късмета като положителен. Съществуват обаче и негативни и неприятни обстоятелства, например пътнотранспортно произшествие с трагичен изход.

Има обстоятелства, които се случват въпреки факта, че човешкото същество не може да ги разбере сто процента. Например, всеки се чувства безпомощен пред трагични обстоятелства, като например естествена катастрофа. Както каза философът Ортега и Гасет, човешкото същество не може да разбере себе си без своите обстоятелства.

Свързани Статии