Определение за качество

Терминът качество се отнася до това свойство или към всички тях, които присъстват в хората или нещата и това в крайна сметка ни позволява да ги оценим и сравним по отношение на останалите, които също принадлежат към един и същи вид. или състояние .

Добро срещу лошо качество

Въпреки това, си струва да се посочи, че качеството може да бъде оценено като добро качество или при липса на качество с лошо качество.

Когато се казва, че нещо или някой има качество, то е защото то представя превъзходство или отличен характер в сравнение с други подобни, а когато нещо е с лошо качество, то е защото в сравнение то губи и е надминато от своите връстници.

И така, има различни гледни точки, от които да определим какво е качество и как да осъзнаем кога сме или не сме изправени пред нещо или човек, което представлява или изразява качество сред неговите характеристики.

По искане на продукт или услуга, качеството ще бъде възприемането на клиента от него, тоест независимо дали отговаря на техните очаквания, ще са условията, които определят качеството на въпросната стока или услуга.

Например, ако трябваше да извърша процедура в централната и националната поща на моята страна, към мен се отнасяха много любезно и също така въпросът, на който присъствах, беше решен благоприятно и бързо, тогава ще имам най-добрите справки за мястото и какво Ще го оценя като място с отлично качество.

Условия, които определят качеството

В този случай или в този на потребителски продукт, качеството ще бъде качественото и количествено диференциране, което се установява по отношение на някакъв задължителен атрибут, както казахме, ако този или онзи продукт или услуга е удовлетворителен за удовлетворяване на моите желания и нужди, от този момент ще се разбира като качествен продукт или услуга.

Качеството на даден продукт може да зависи от това, от начина, по който той отговаря на нуждите, които клиентът изпитва, въпреки че качеството може да се определи и дали този продукт или услуга предлага стойност на своя клиент или потребител.

Също времетраенето, тоест използването, което бихме могли да му дадем във времето, също може да бъде условие, което ни кара да определим, че нещо е с добро или лошо качество.

Купуваме тениска и когато я мием за първи път и въпреки спазването на инструкциите за пране, се прави дупка, ще определим, че дрехата не е с добро качество, тъй като не може да се изпере веднъж и да се счупи, тъканта очевидно не е добра качество.

Доброто или лошото качество на даден продукт или услуга може да бъде определено чрез три основни въпроса: техническото измерение, което обхваща онези технологични и научни аспекти, които засягат даден продукт, човешкото измерение, което е този, който подчертава грижата за фирмените взаимоотношения -клиент и икономическо измерение, което е това, което ще се стреми да балансира и минимизира разходите както за клиента, така и за компанията.

Други аспекти, които не попадат в посочените размери, но които несъмнено се намесват, когато става дума за добро или лошо качество, са справедливото количество на предлагания продукт, точната му цена и скоростта по отношение на неговото разпространение.

Повечето компании, с цел да осигурят на клиентите си добра услуга или продукт, следват определени правила, които работят като правила и които отговарят за нормализирането на процеса от създаването на продукта до момента на използване от клиента.

Определянето на качеството на дадена стока или услуга от страна на клиента ще бъде от решаващо значение при препоръчване или не на въпросната марка. Разбира се, ако опитът е добър, той ще бъде препоръчан на всички и дори марката ще бъде избрана отново, обаче, ако това не се случи и както казахме, новозакупената риза се счупи при първото измиване, ще останем с хипер отрицателен образ на марка и няма да сме склонни отново да препоръчваме или купуваме нещо от тази марка.

Други употреби на думата

От друга страна, когато искате да отчитате нечие превъзходство или високи постижения, важност, клас или състояние, терминът качество се използва за обозначаване на него.

Качество на живот

Качеството на живота е понятие, което използваме, за да посочим благосъстоянието, което управлява или царува в дадена общност, напротив, липсата на това благополучие в почти всички аспекти е това, което ще ни накара да считаме за лошо качество на живот,

Има няколко нива и аспекти, които се броят за определяне на качеството на живот на жителите на дадена страна, включително: здраве, икономическа ситуация, социални отношения, развитие, преобладаващо на мястото и психично здраве.

Когато всички тези променливи са във възход, те са добри, ще говорим за добро качество на живот.

Свързани Статии