Определение за интензивност

Терминът интензивност може да бъде определен като степен или ниво на сила, която се прилага върху природен обект или към механично устройство. Тъй като понятието интензивност присъства в много научни дисциплини, то може да се прилага и за други елементи, като случая на абстрактни математически елементи, както и за характера или темперамента на индивида, в случая на психологията. Интензивността винаги е качество на самия обект и е нещо, което се използва, за да го опише и дефинира в определени моменти, пространства или ситуации.

Ако се стремим да разберем каква е интензивността или как тя действа върху обекти от физико-математическа гледна точка, трябва да поясним, че интензивността е резултат от уравнението, което умножава плътността на енергията (или енергията на единица) по скорост в която се движи такава енергия. Тогава е ясно, че понятието интензивност винаги предполага движение от едно пространство в друго, движение, което се генерира от сила. Това просто уравнение се използва специално за разбиране на явления като интензитета на звука, светлината или други природни елементи като вода, въздух и др.

Терминът интензивност също често се използва за описание на някои видове личности или човешки темпераменти. Интензивността в този смисъл никога не се свежда до уравнение, а по-скоро процес, който съчетава определени биологично-химични елементи с психични елементи. Тази комбинация от елементи е специфична за всеки индивид и като цяло генерира различни видове знаци, които могат да варират в степента на интензивност, демонстрирана в поведението. Интензивността на личността може да стане видима при невъзможността да се съдържат, потискат или неутрализират определени усещания, чувства или емоции. В този смисъл интензивен човек е този, който действа под нарежданията на своите емоции (плач, страст, гняв, гняв), а не под нарежданията на разума или логиката.

Свързани Статии