Определение за имоти

Думата имот е свързана с понятието социално разделение, както и това на социалната класа. Имението може да бъде описано като набор от хора, които споделят определени характеристики (повече от всичко, връзката им с производствените системи и с икономическите дейности, които извършват) и които поради това са различни от останалите групи, които съставляват обществото.

Когато говорим за имения, е важно да се отбележи, че те съществуват от същия момент, в който човекът е организиран в обществото и е установил различни дейности или задачи за всеки индивид. В този смисъл разделението по имения или социални групи винаги е присъствало в историята на човека, въпреки факта, че в някои исторически моменти неговата марка е била по-силна, отколкото в други.

Слоевете, които изграждат общество, са естествено организирани в резултат на установяването на определени йерархични и властови отношения помежду си. В този смисъл именията предполагат съществуването на по-важни хора от другите, които се посвещават на еднакво по-важни задачи или традиционно считани за по-уместни, обикновено тези, които имат общо с правителството, администрацията, религията и т.н.

Социалните класове са структурирани в пирамидална форма, като тези с по-малко членове и по-голяма власт заемат върха. Колкото социалните класове се приближават до базата на пирамидите, толкова по-голям е техният брой членове и по-малка е тяхната важност или сила при определяне на въпроси, свързани със социалното функциониране. Като цяло онези, които се озоваха в основата на всяко общество, винаги са били тези, които са изпълнявали продуктивни задачи, като роби, селяни или работници.

Въпреки че понастоящем понятието за ясно разделени класове вече не съществува по толкова силен начин, неминуемо е да се признаят социалните различия между онези социални групи, които имат по-добри условия на живот (резултат от материалните си активи, професионалното им обучение и т.н.) и тези, които нямат всички основни права, и които трудно могат да изкачат социалната пирамида до по-високите нива.

Свързани Статии