Определение за Contour

Терминът контур има две доста повтарящи се употреби.

Територията, която заобикаля място или население, е популярно обозначена като очертание. Жителите, които живеят в района, правят покупките си на пазара, разположен в центъра на града.

Другата препратка към думата контур е тази на набора от линии, които ограничават фигура . Предвид ниската осветеност можехме да оценим само нейните очертания.

В рамките на дизайн, рисуване и рисуване, контурът е графичен обект, който ще се осъществи, когато ходът започне и завърши в точка . След като се начертае контур, може да се види, че той поражда две зони, едната по-ограничена, която ще бъде контура и вътрешността, а другата безкрайност, която би била фона.

Основната линия на всеки контур ще бъде тази, която ще ни разкаже за сложността, характеристиките и свойствата, които ще представи въпросният контур. Така че най-основните контури са квадратът, триъгълникът и обиколката .

От своя страна смесените контури се оказват тези, които са съставени от различни контури и след това благодарение на тази комбинация от тях се създава нова форма. Междувременно формата ще зависи от фактори като цвят, място, ориентация, размер и дебелина, с които е нарисувана.

По същия начин, вертикалната или хоризонталната му подредба ще провокира различни усещания в зрителя, тъй като е първата в нестабилността и липсата на баланс, а във втората на равновесието. Този тип контур се използва най-вече при дизайна на уебсайтове, тъй като споменатият сорт се разрушава с монотонността, която традиционните форми обикновено произвеждат.

А органичните контури се оказват най-изобилните, тъй като те могат да бъдат разположени във всяка част на природата, което предполага сред други въпроси човечност, плавност, развитие, сред други алтернативи и поради това лесно откриване и присъствие в нашата природа е, че те обикновено се използват, т.е. както в рисуването, така и в рисуването, като препратка към рисуване на човешки фигури или пейзажи.

Свързани Статии