Определение за администрация

Администрацията е актът за управление, упражняване на власт и разпореждане с набор от активи, институция или нация. Терминът е широк и може да се отнася както за използването, което някой използва от собствеността си и имуществото си (или дори тези на други), за политическата и икономическата администрация на държава, чрез организационната администрация на дружество или образувание.

Администрацията трябва да се осъществява в рамките на управляваните правила и като цяло на консенсус по демократичен начин, тъй като обикновено това е регулаторна практика в търсене на общ напредък. Когато обаче говорим за корумпирани или измамни администрации, тя се отнася до случаите, в които това се случва от страна на дадено лице или организация, която използва активи или ресурси на други хора срещу волята на своя собственик.

Има различни науки или дисциплини, извлечени от тази концепция, например бизнес администрация, която изучава организацията на тези институции и начина, по който се управляват техните ресурси и процеси., Публична администрация, отнасяща се до управлението на държава или политическа група на общинско, регионално, национално ниво и др., военна, финансова, съдебна и други администрации.

Съвсем наскоро понятието „мениджмънт“ се появи, за да говори за практиките, които често се провеждат в частните институции от ръководството спрямо служителите му, това включва: лидерски умения, управление на ресурсите и финанси, Организационно структуриране на развитието на човешките ресурси, работа в екип, единство на командването и лидерството, изследване и оценка и разрешаване на конфликти, наред с други неща. Изучаването на тези практики е свързано с фундаментално стратегическа цел за постигане на задоволяване на нуждите и желанията на участниците в дадено предприятие в полза на неговия икономически напредък.

Свързани Статии