Определение на уравнение

В математиката уравнението се нарича равенство между два алгебраични израза, които ще бъдат наречени членове на уравнението. В уравненията те ще се появят свързани чрез математически операции, цифри и букви (неизвестни).

Повечето математически проблеми намират своите условия изразени под формата на едно или повече уравнения .

Доколкото, когато някоя от стойностите на променливите на уравнението изпълни равенството, тази ситуация ще се нарече решение на уравнението.

Преди уравнение могат да възникнат следните сценарии, че никоя от стойностите на неизвестното не достига равенство, или напротив, че всяка възможна стойност на неизвестното го среща, в този случай ние бихме изправени пред онова, което се нарича в математическите идентичности и когато два математически израза съвпадат в неравенството, то ще бъде определено като неравенство.

Има различни видове уравнения, сред тях откриваме функционалното уравнение, което е такова, при което константи и променливи, които участват, не са реални числа, а функции. Когато се появи диференциален оператор в някои от членовете, те се наричат ​​диференциални уравнения. Тогава е полиномното уравнение, което ще бъде онова, което установява равенство между два полинома. От друга страна, уравненията от първа степен са тези, при които променливата x не е повдигната до никаква мощност, като 1 е нейният показател. Междувременно характерната и диференциална характеристика на уравненията, известни като втора степен, е, че те ще имат две възможни решения за него.

Но за астрономията, където терминът също казва присъстващо, уравнение е разликата между средното място или движение и истинското или привидното, което звездата показва.

Свързани Статии