Определение на структурата

Чрез структурата на понятието могат да се отправят различни въпроси.

От една страна, структурата означава разпределението и реда на най-важните части, които съставляват едно цяло .

Но от друга страна, със същия термин можем да означаваме или да говорим за онази система от понятия, които са свързани помежду си и чиято причина да бъде, ще бъде да се уточни същността на обекта на изследване, тоест реалността и езика които се говорят ще имат своя собствена структура .

И в другата област, в която думата структура се радва на огромна популярност, тъй като е в обща и редовна употреба от тези, които я разбират, тя е в архитектурата .

В архитектурата и инженерството употребата на този термин също се повтаря, тъй като тази желязна, дървена или бетонна рамка, която поддържа сграда върху себе си, се нарича така . Безспорно този смисъл на думата структура е най-популярният и широко разпространен при използването на този термин ...

Основите, преди да поставите жилищна сграда, която се изгражда, всички подробности за аксесоарите, като облицовка, кранове и отвори, ще бъде от съществено значение да се постави конструкция, която придава консистенция и твърдост на конструкцията, която ще бъде отговорна за нейната дълготрайност. че сградата ще има и това разбира се ще определи и нейната стойност.

Въпреки че е индустриално инженерство, клон в рамките на гражданското инженерство, дисциплината, която се фокусира точно върху проектирането и изчислението, съответстваща на споменатата по-горе структурна част.

Неговата основна мисия и това е, върху което основно се фокусира, е да постигне структури, които са безопасни, функционални и много устойчиви, независимо дали в сгради, стени, мостове, язовири, тунели, между другите пространства и които постоянно се пътуват и обитават от хора.

За да направите това, за проектиране на структури, структурното инженерство прилага това, което е известно като механика на непрекъсната среда, клон на механичната физика, който създава унифициран модел за деформиране на твърди частици, за флуиди и твърди тела. По този начин се поддържа конструкция, която може да поддържа собствената си тежест, тежестта на товари поради употреба и тази тежест, причинена от природни или климатични явления, като вятър, вода, сняг и земетресения.,

Структурното инженерство и професионалистите, които го използват, след това гарантират чрез тези процедури, че проектите, които извършват, са в състояние да удовлетворят стандартите за безопасност, тоест конструкцията да не отстъпва, без дори да се предупреждава предварително.

От друга страна, те участват и в проблеми с комфорта, например, че структурните вибрации не нарушават спокойствието на обитателите и това е тясно свързано с материалите, използвани в строителството.

Трябва да се отбележи, че тези цели са възможни за постигане, като се използват не само отговорно и задоволително инвестираните средства, но и чрез избор на материали, които отговарят на гореспоменатите стандарти.

Но много други области също използват термина структура, за да обозначат нейното функциониране, подреждане или предмет на изучаване, социалните науки, приложните науки, астрономията, инженерството, математиката и др.

Свързани Статии