Определение на стандарт

Под заглавието на нормата се нарича всеки закон или правило, което е установено да бъде изпълнено от конкретен субект в определено пространство и място. Нормите са насоките на социалния ред, които се установяват в човешката общност за организиране на поведение, нагласи и различни начини на действие, така че да не пречат на общото благо.

В историята различните общества са установили своя специфичен набор от социални норми и закони, които винаги имат общо с мисловни структури, начини за разбиране на света и това, което ги заобикаля, ценности, считани за морални и т.н. Това прави всеки набор от социални норми специфичен и специфичен за тази общност и организиран по такъв начин във връзка с нуждите и интересите на тази общност.

Нормативите традиционно са устни и фактът на писане е това, което ги кара да станат универсални и обективни, тъй като ограничава тълкувателната злоупотреба, която страните могат да извършват, като се установяват само по съвест. Настоящите правни норми са наследството на римското право, една от най-сложните групи от норми и закони от древността. Когато говорим за правни норми, ние продължаваме да се позоваваме на поведенчески насоки, но те стават много по-конкретни и в много случаи може да не обхващат нагласи и морални ценности, които вече се приемат за даденост и не се считат за необходими да бъдат представени писмено.

Нормите също могат да бъдат организирани и класифицирани според проблемите и темите, по които те се занимават: икономически, семейни, политически, трудови, наказателни и много други теми. Това позволява по-лесен и бърз достъп до съответните раздели на стандартите, когато е необходимо.

По същия начин, по който всички общества имат своите норми и закони, всички имат различни системи от наказания и наказания за тези субекти, които не ги спазват или не спазват и които по този начин попадат в категорията на опасните за обществото индивиди. Наказанията и наказанията могат да варират по интензитет в зависимост от вида на престъплението, както и от типа на обществото или общността, в която са извършени престъпленията, като някои са по-сурови и по-репресивни от други.

Свързани Статии