Определение на Square

Терминът „квадрат“ е този, който се отнася до една от най-основните и съществени геометрични фигури, които можем да знаем. Именно в този смисъл понятието се използва популярно. Съществува обаче и различно определение на „квадрат“ за алгебрата и то е свързано с числото, получено от умножаването на x фигурите два пъти само по себе си. И в двата случая терминът квадрат има общо с абстрактните същности, въпреки че в случая с геометричния квадрат можем да намерим такива представления конкретно в реалния живот.

Когато определяме какво е геометричен квадрат, трябва да кажем, че това е двуизмерна фигура, наречена четириъгълник, тъй като има четири страни, периметърът на които е съставен от страни, които са успоредни и противоположни едновременно. Това преобразува квадрата в паралелограм, което от своя страна означава, че страните му са успоредни, за разлика от фигури като трапец или трапец.

Квадратът има четири върха, чиито ъгли измерват 90 ° всеки, общо 360 °, и два диагонала, които оформят неговата вътрешна структура. Следователно външните ъгли, които завършват обиколката на интериора, трябва да измерват всеки 270 °. В зависимост от позицията или посоката, която квадратът заема, той може да се трансформира в специален тип ромб. От своя страна, площта на геометричен квадрат може да бъде изчислена чрез уравнението A = L2 (квадрат).

И накрая, ако говорим за алгебричен квадрат, ще имаме предвид числото, изразено в резултат на умножението на цифра x от себе си. Тази алгебрична операция е пряко свързана с геометричната фигура на квадрата, тъй като неговите квадратни умножени страни са това, което ни дава повърхността на фигурата.

Свързани Статии