Определение на символ

Думният символ допуска няколко употреби в нашия език, докато най-широкото използване обозначава онова изображение, с което се стреми да представи понятие, интелектуално или морално, чрез извършване на аналогия, т.е. на сходство, т.е. или от социална конвенция .

Образ, представляващ концепция или идея по аналогия и социална конвенция

Тоест, символът е екстернализация на идея или израз на конвенционален смисъл, който има сходство с това значение .

Разпознаваем, лесен за разбиране, представителен и неразделна част от комуникацията

Това графично или образно представяне на идея или концепция обикновено е широко разпространено в целия свят и е лесно да се разпознае и разбере, тъй като не зависи от език, може да бъде разбрано перфектно навсякъде по света, сред тези най-емблематични случаи Трябва да споменем белия гълъб, символ на мира, бялото знаме, символ на предаване или също на мира, кръстният символ на християнската религия и звездата на Давид, която е символ на еврейската религия, наред с други.

Така че символите са много важна част от нашата комуникация.

Използва се от асоциации, групи, хора, спортни клубове, търговски марки за хората, за да се свържат бързо с тях

Трябва да се отбележи, че символите се използват широко от групи, асоциации, личности, за да ги представят, така че показването на този символ ни позволява да ги разпознаваме бързо и лесно.

Например, червеният кръст е най-разпознаваемият символ на Международната хуманитарна асоциация на Червения кръст и когато го видим, това е ясен индикатор за присъствието на тази група на сцената.

Има и някои изпълнители, които използват символи вместо имена на сцени.

От друга страна, страните имат различни национални и местни символи, които ги отличават от останалите, като например знамето, щитът .

Не можем да пренебрегнем футболните клубове в този смисъл, които използват символи, които ги идентифицират и позволяват да бъдат разпознати извън името им, просто като виждаме този символ този или онзи клуб се разпознава, такъв е случаят с техния щитове.

А религията като цяло също използва страхотен брой символи, за да изрази различни идеи.

Символите са имали силно присъствие в минали култури, неграмотни и предграмотни, но също така имат силно присъствие и в грамотни култури, и в хипертехнологични култури, които днес изобилстват вследствие на това, че символът е много ефективен елемент в предават концепция и идея, особено след като визуален елемент и неговата структурна простота ги карат бързо да се съсредоточат върху възприятието, а също и върху паметта.

Почти всички човешки групи споделят традиции, употреби и обичаи и идеи, които събират свои символи, представителни и разбира се споделяни от всички членове на групата.

Това обединява хората, защото им дава възможност да споделят и установяват трайни връзки.

В света на маркетинга символът заема много важно място, особено през последните десетилетия, белязани от важността на комуникацията и рекламата.

Например, търговските марки отделят време, усилия и много пари за изработване на своите лога, защото като цяло от тях ще бъдат разпознати и ще могат да присъстват по прост, постоянен и силен начин на пазара.

Визуалното въздействие, произведено от лога, е много важно и също така много ефективно във всяка търговска стратегия и това се увеличава в случай на марки, насочени към млада публика, която е много наясно с имиджа.

Сега, въпреки че споделеният колектив има голяма сила и въздействие, всеки човек също така приписва много собствено значение на определени предмети или неща, които са около тях и които са важни за тях, такъв е случаят с книга, на дреха, на часовник, защото, разбира се, те ще бъдат свързани с красив и вълнуващ спомен, невъзможно да се забрави.

Химия: символ, който доминира в химичен елемент или съединение

От друга страна, в Химия символът е буквата или набора от букви, с които се нарича прост или сложен елемент .

Същите или същите са предварително договорени.

Така въглеродът се символизира с главната буква С, а кислородът с главна буква О.

Нумизматика: емблема, съдържаща монетите

А в нумизматиката символ е емблемата или фигурата, която се добавя към монети или медали .

Свързани Статии