Определение на Sagacity

Sagacity е интелектуално качество. Тя се състои в започване на размисъл, за да се реши въпрос или да се изясни проблем. Човекът, който има тази способност, е някой проницателен. В нашия хитър език той е синоним на остър, замислен, проницателен, интелигентен или хитър.

Човекът, който се характеризира със своята проницателност, обикновено е наблюдателен и аналитичен и е в състояние да свърже различни аспекти с някаква връзка между тях.

Видът на разсъжденията, който се проявява в проницателния човек, обикновено съчетава серия от елементи (данни и доказателства) с цел постигане на окончателно заключение. В този смисъл би могло да се каже, че хитрият индивид е способен да състави разхвърлян пъзел в нещо, определено и завършено.

Въз основа на индуктивни или дедуктивни методи

Прозорливостта е процес на разсъждение, който трябва да се основава на някакъв метод. По принцип е възможно да се установят два метода: индуктивен или дедуктивен. Първият се основава на обективното натрупване на информация, нейната класификация и в последната си фаза се предлага теория, която обяснява закономерността на анализираното (с други думи, индукцията започва от конкретното, за да се стигне до общи заключения).

Дедуктивният метод започва от хипотеза, която се опитва да обясни някои факти и по-късно се извеждат редица последици, които накрая се противопоставят на данните или конкретни наблюдения. Не би било възможно да се разгледа проницателността без някакъв рационален метод, свързан с него. Необходимо е обаче също така рационалният компонент да бъде придружен от определена интуиция, както и доза опит.

Класически пример за проницателност

В историята на литературата и по-конкретно в жанра на романа има тип герой, чиято основна характеристика е проницателност, детективът, който е централен герой на поджанр, детективска фантастика (той се смята за поджанр на романа черен). Има някои известни примери за големи изследователи на художествената литература (Шерлок Холмс, Херкулес Поаро, Огюст Дупин или Филип Марлоу). Тези герои обикновено са изправени пред предизвикателство: разрешаване на мистериозно престъпление.

Сюжетният подход започва от престъпление, което се представя като загадка, подобна на пъзел. Проницателността на детектива кара мистерията бавно да се разгадае. За да постигне това, той връзва точки, наблюдава незначителни подробности и всичко това, според дедуктивна или индуктивна методология и някои аспекти, които не са строго рационални (изследователят има пространствен нос и знае как да интерпретира някои сигнали, които обикновено остават незабелязани).

Свързани Статии