Определение на равностранен триъгълник

По искане на Геометрия, триъгълник е този многоъгълник, който е съставен от три линии, които се пресичат две по две в три неподредени точки .

В триъгълник онези точки, където линиите се срещат, са известни като върхове, докато страните на линията ще бъдат всеки линеен сегмент и от своя страна съединението на две страни завършва като образува вътрешните ъгли на въпросния триъгълник,

От горното тогава ще получим забележимите физически характеристики на тази плоска фигура, които са: три вътрешни ъгъла, три външни ъгъла, също три върха и три страни .

Сега има различни видове триъгълници, докато, по отношение на дължината на страните им, намираме равностранен триъгълник, който е този, който ще ни касае следващия и който се характеризира с представянето на трите страни с еднакъв размер, въпрос на които също се оказват равноъгълни, т. е. трите й вътрешни ъгъла ще представят същата мярка, която в случая е 60 °.

Изграждането на този тип триъгълник е правдоподобно от използването на линийка и компас, тези основни инструменти и широко използвани в тази област за начертаване на линии, ъгли, между другото.

В случая на равностранен триъгълник, процесът на изтегляне е доста прост.Първо трябва да се начертае обиколка, след това компасът трябва да се отвори със средно 120 °, след това да се маркират три точки, всяка от които спазва същото разстояние и накрая свържете нанесените точки.

Трябва да се отбележи, че тази геометрична фигура винаги е присъствала много в живота на човека, тъй като се появява в много от направените от него конструкции. Археологическият обект на име Лепенски вир, в Сърбия, праисторическо селище на около осем хиляди години. Гореспоменатото беше определено напреднала цивилизация, която по онова време вече доминираше предмети като градоустройство, архитектура, математика, астрономия и геометрия.

Свързани Статии