Определение на рамката

Всяко поредно изображение във филм

Популярно известен като кадър е всяко от изображенията, които следват един друг в кинематографичен филм и които се разглеждат изолирано .

Размерът на кадъра ще зависи от формата на филма. Най-малкият от 8 мм. Тя е 4, 8 x 3, 5 мм. А в най-големия известен като IMAX той е 69.6 x 48.5 мм. Колкото по-голяма е рамката, толкова по-остро ще бъде проецираното изображение на екрана.

Всяко от изображенията е отпечатано на хартия, докато фотографски филм, събран от камера с отлична разделителна способност и скорост, ще бъде този, който ще ни позволи да получим точно тази последователност на изображенията, отпечатани на хартия. Когато определена последователност от кадри може да бъде визуализирана от зрителя с определена честота в образите, именно тогава зрителят ще може да усети усещането за движение .

За да може човешкото око да възприема движението на изображенията ефективно, кадърът трябва да има честота по-ниска от 50 Hz.

В киното те се проектират 24 в секунда, за да създадат илюзията за движение

В случая с киното, за да можем да гледаме филм от този вид изкуство като зрители, кадрите трябва да се проектират със скорост 24 кадъра в секунда и по този начин, с тази честота, човешкото око ще възприеме дългоочакваната илюзия на движение .

Междувременно тази ситуация, която се случва в киното, но и във фотографията и телевизията, е възможна вследствие на това, че толкова бърза последователност на изображения ще блокира способността на мозъка да ги оценява като отделни фотографии, една по една, Тази тема за постоянство в погледа неизбежно ще накара мозъка да свърши смесването на въпросните образи и да даде на зрителите естественото усещане за движение.

Например концепцията е тясно свързана със споменатите медии и в частност със седмото изкуство.

За да се оцени филмът в киното, както посочихме по-горе, е необходимо кадрите да се проектират със скорост 24 в секунда, за да се създаде илюзията за движение.

Междувременно честотата на кадрите играе ключова роля ...

Визуални ефекти, които могат да бъдат създадени със скорост

Движещите се изображения се представят пред обществеността с постоянна скорост, която вече сме посочили, но чрез промяна на скоростта, с която е заснето изображението, могат да се създават различни ефекти.

Заснемането на изображения с висока скорост или, ако това не е така, много ниско и след това възпроизвеждането им с постоянна и договорена скорост, ще има важно въздействие върху възприемането им. Техники, които между другото се използват широко днес

Манипулацията не само на времето, но и на пространството е въпрос, който влияе много, когато разказва истории, той е жизненоважно средство, с което разполага режисьорът.

Широко използвана техника е набирането на скоростта, което позволява да се променя скоростта на заснемане на рамката във времето.

Във фантастичния научнофантастичен филм „Матрица“, култово предложение днес със сигурност можете да наблюдавате техники като гореспоменатите и още много други, в които манипулацията във времето знае как да произведе невероятни ефекти пред погледа на зрителя. Онези ефекти, които виждате и мислите за останалата част от деня, как са го направили!

Свързани Статии