Определение на посланик

Посланикът е дипломатическият агент, акредитиран в чужда държава, за да представи официално държавата, към която принадлежи, нейният ръководител, като например президентът, в случай на нация с президентска система или ако това не е така, правителството на държава, от която идва .

Като цяло този длъжностно лице се назначава от изпълнителната власт на неговата страна и след като той действа в разпореждането на службата си, той трябва да се установи на въпросното място, тоест аржентинският посланик в САЩ трябва да се установи в града на тази страна. подходяща държава, откъдето да изпълнява функциите си. Задачите ви ще се изпълняват от сграда, известна като посолство, в която ще бъдете придружени от конкретен персонал, който ще ви помогне да изпълнявате задачите си.

По традиция територията, персоналът и превозните средства, които отговарят на посолството, се ползват от това, което е известно като дипломатически имунитет .

Основните функции и дейности на един посланик включват: присъствието на въпроси от държавен интерес между страната, която той представлява и пред която е акредитиран като посланик и която може да варира от следните теми: политика, икономика, търговия, култура, туризъм и др. Договорите, споразуменията, наред с други, а в някои случаи може да бъде и тяхната реда да разберат въпроси или евентуални проблеми, които засягат сънародниците им на почвата, в която те изпълняват ролята си на посланик, и преди всичко трябва да гарантират тяхната безопасност и цялост .

Също така със същия термин е посочен емисарят или пратеник на някаква важна материя . Хуан беше избран от колегите си за посланик, който да представлява компанията на годишната среща на организациите .

Свързани Статии