Определение на персонала

Терминът личен се отнася до няколко едновременни употреби. Най-общо казано, личното се отнася до това, което принадлежи на човека или онова, което е характерно за лицето . Например, качествата на човек ще бъдат това, което ги прави специални, уникални и неповторими в света.

Междувременно в областта на лингвистиката личното ще бъде това, което се отнася или е свързано с граматическите хора . Например личните форми на глаголите.

От друга страна, личният термин се използва, когато искате да говорите за група хора . Групата хора, които извършват и предоставят своите професионални услуги във фирма, работилница, фабрика или организация, е официално определена и известна като персонал .

По същия начин, в спорта, особено баскетбола, личната дума има специално значение, тъй като се използва за обозначаване на нарушението, което играчът извърши, когато докосне или натисне противника, причинявайки извършване на нарушение, което ще бъде наказано със свободен удар съгласно наредбите.

Свързани Статии