Определение на OSHA

OSHA е съкращението, с което се съкращава Администрацията по трудова безопасност и здраве на САЩ, делегация, която се отчита и докладва на Министерството на труда на САЩ по въпросите на управлението и чиято основна мисия е да гарантира спазването. от законите, които правят безопасността и здравето на работното място . С други думи, органът, който отговаря за контрола, че всеки работник изпълнява работата си със здравословна и безопасна рамка.

Министерството на труда на Съединените щати е еквивалентно на министерството или секретариата на труда на която и да е друга държава и причината му е да се изпълняват политиките, които правителството разработва по трудови въпроси, за да се гарантира благосъстоянието на работниците, но По същия начин тя трябва да се погрижи за прехвърлянето на тази наслада на пенсионери и безработни. На пенсионерите трябва да бъде гарантиран достъп до всички обезщетения предвид състоянието им, а безработните лица трябва да бъдат подпомагани, докато те могат да влязат отново на пазара на труда.

Безопасността и хигиената са два основни и първостепенни въпроса, които всички работни пространства трябва да спазват без изключение. Не само за да може служителят да развие максималния си трудов потенциал без подобни неудобства, но и защото това като цяло ще се възползва от имиджа на всяка компания.

Следователно служителят ще има право да изисква горепосочените условия да бъдат изпълнени в работата им, но когато това не се случи или засега спазването на тези проблеми е недостатъчно, в Съединените щати могат да отидат и да поискат намеса на OSHA.

Сред основните действия, извършвани от OSHA, са кампании за повишаване на осведомеността и предотвратяване на трудови злополуки, като резултат от работата и използваните инструменти, които могат да бъдат опасни, както и тези, които имат общо с климата, Такъв е случаят с онези хора, които например работят цял ​​ден на слънце в трудни моменти в този смисъл, като лятото.

Цялата работа на OSHA се централизира в централата му в столицата на страната, Вашингтон.

Свързани Статии