Определение на модула

В образователната област модулът е набор от предмети, които съставляват клон на образованието в образователна система . " В изпита на модула за изобразителни техники се справих много добре ."

Образование: предмети, които съставят знания

Учебният модул се състои от дидактически материал, който съдържа всички елементи и ресурси, необходими за усвояване на концепции и умения.

Ресурсите са всички онези правдоподобни материали, които ще бъдат използвани за предаване на учения, като книги, интернет, аудиовизуални материали и нови технологии.

Одобрението на въпросния модул ще изисква излагането на студента на оценка, която може да бъде проектирана по различни начини, традиционен писмен или устен изпит, с въпроси относно темите, обхванати от модула и които ще позволят опасенията да бъдат оценявани пряко и ефективно. на знания или при липса на това, обучението може да бъде оценено чрез презентации на студенти или проекти по теми, обхванати от модула.

Използването на модули в образованието позволява подобряване по отношение на възможностите, предлагани на студента за овладяване и усвояване на предмет по задоволителен начин.

Ако модулът е добре планиран от учителя, той ще бъде лесен за учене от ученика.

Изчисление: програма с много функции

По желание на изчислителната техника, по-точно в това, което е присъщо на програмирането, намираме и препратка към думата, тъй като модулът представлява част от програма, тоест всяка програма има няколко функции и цели, които трябва да изпълни, в Следователно модулът е отговорен за извършването на един от тях .

Архитектура и конструкция: парче или набор от парчета, които се повтарят и прилягат заедно

За архитектурата модулът е мярката, която ще бъде взета като основа при изграждането на сграда и която ще позволи на архитектите да изчислят пропорциите на конструкциите.

Използването на тази концепция се дължи на италианския архитект Витрувио, който я наложи сред архитектите на своето време през периода на Ренесанса .

Сега, при всякакъв вид конструкция, модулът представлява блок от части, които след това с простото им присъствие ще го направят по-редовен .

По искане на всякакъв тип конструкции, модулите се оказват много полезен и функционален ресурс, тъй като се характеризират с това, че го правят по-прост и опростен, редовен и икономичен.

Конструкциите от всякакъв тип, които се мислят и изпълняват в модули, са много по-лесни за сглобяване, отколкото тези, които не са, и за всеки случай те придобиват гъвкавост по отношение на монтажа и простота по отношение на прехвърлянето, защото разбира се Ще бъде много по-лесно да се движи конструкция в модули, отколкото да се направи с такава, която не може да бъде разделена, което очевидно ще изисква по-сложна и скъпа логистика.

Друго предимство се открива, когато става дума за повреда на един от модулите, тъй като няма да е необходимо да поправите целия, а ще бъде достатъчно само да го направите с повредения модул.

Междувременно всеки модул е ​​неразделна част от системата.

Струва си да се отбележи, че всяка част е във връзка с останалите части.

Още приложения във физиката, геометрията и нумизматиката ...

От друга страна, в математиката и физиката намираме и справка за тази концепция.

Първо, модулът ще бъде абсолютната стойност на измерване и също така ще позволи да се опише това количество, което се използва при определени изчисления, когато става въпрос за сравнения .

И в Geometry модулът е разширение на сегмент, който определя вектор .

От своя страна, физиката нарича оборудването, използвано за регулиране на количеството вода, което се движи по канал, тръба или дупка, модул.

В нумизматиката, която е дисциплината, която се занимава с изучаване на събирането на монети, думата модул се отнася до диаметъра както на монети, така и на медали.

Свързани Статии