Определение на мениджър

Терминът мениджър се обозначава като лице, което в определена компания или организация има отговорността и задачите да ръководи другите, да изпълнява и да дава нареждания и да гарантира, че нещата се правят, за да се изпълни определено и правилно спазване на цел и мисия, насърчавани от организацията .

Въпреки че мисията на мениджър ще зависи до голяма степен от вида на индустрията и характеристиките на контекста, в който работи, сред основните й умения и отговорности ще бъдат следните: увеличаване на състоянието на технологиите на компанията, даване на конкретна ориентация и насоченост към организацията, увековечава я, винаги работят в полза на производителността, удовлетворяват и поддържат сърдечни отношения със служителите и удовлетворяват желанията и исканията на общността, в която е вложена организацията .

По същия начин и в допълнение към отговорностите, мениджър, вследствие на чисто изпълнителната длъжност, която изпълнява, ще има редица специфични функции, които той и само той ще изпълнява във въпросната компания ... По този начин оценката на изпълнението и съответствието, извършена от останалите отдели, в които е разделена организацията, трябва да премине своето одобрение, план и разработване на цели и цели, които да бъдат постигнати в средносрочен и краткосрочен план, заедно с годишните цели, които обикновено се разглеждат в началото на новата година или към края на една, най-близките прогнози, които могат да бъдат направени от тях и които често ще зависят в допълнение към одобряването на етап, по-висок от този намерете мениджъра.

От всичко, което споменахме по-горе, следва, че за да постигне позицията на мениджър във всяка организация или да я поддържа, според случая, лицето трябва да притежава три вида умения: технически, човешки и концептуални .

Първото може да бъде получено чрез формално образование или чрез опит и включва способността да се използват най-подходящите технически знания, методи, техники и средства за изпълнение на посочените по-горе задачи и аналитични умения да превърне всичко това в положителни резултати за компанията, в която оперира.

Човешката способност е това, което ще ви позволи да функционирате естествено и ефективно като част от група, постигайки например сътрудничеството на останалите с тяхната кауза и цел.

И накрая, концептуалното умение ще бъде това, което ще ви позволи да визуализирате компанията като цяло, с нейните компоненти, взаимовръзките между тях и да помислите, в случай на въвеждане на промени, как те ще се отразят на работата му.

Свързани Статии