Определение на кръстовището

Понятието за пресичане се използва широко в нашия език с две сетива.

От една страна, в полето на геометрията се използва за обозначаване на тази обща точка, в която две линии се пресичат . Също така да се посочи срещата между две линии, две равнини или два обекта, които се пресичат помежду си.

Но безспорно е в пътното поле, където го използваме най-много, но не можем да пренебрегнем, че употребата му произлиза директно от референтното, което притежава в геометрията.

По принцип пътен кръстовище е пресичането на две или повече улици, пътища . Основната му функция е, че тези, които ги преминават, могат да се свържат с друг маршрут и по този начин да стигнат до дестинацията.

Пътният дизайн обикновено има два вида кръстовища или кръстовища на ниво, такъв е случаят с улици или пътища, които внезапно се пресичат в дадена точка, но на същото ниво.

От друга страна, има такива, за които се знае, че са кръстовища с неравности или надлези, което, както се предполага от името му, е адаптиране на две или повече кръстовища на височина, тоест след достигане на кръстовището пътищата не се намират, защото те са На различни нива ясни примери са тунели, мостове или виадукти .

Трябва да се отбележи, че кръстовищата на ниво обикновено са по-проблематични на нивото на потенциални произшествия, отколкото тези, които не са на ниво, и затова в някои, които се оказват исторически сложни, общините решават да извършат работи като нива на отстранете тези неудобства, които често отнемат живота на хората.

От друга страна и като се вземе предвид опасността, която представляват почти всички кръстовища, това е, че в повечето от тях трябва да има светофари и към тях трябва да се добавят индикаторни знаци, предсказващи тяхното пристигане или присъствие, сред най-разпространените и признати в целия свят са: STOP / PARE, СТОПЕТЕ, ДАЙТЕ ПЪТЯ, наред с други.

Важно е също така да посочим, че пътнотранспортните произшествия са една от основните причини за смърт в целия свят, така че колкото повече индикации се спазват, както от страна на автомобилистите, така и от пешеходците, ще имаме улици, пътища, маршрути, маршрути, по-безопасни за всички.

Свързани Статии