Определение на комплемента

Когато говорим за допълване, имаме предвид всеки елемент, обект, индивид или явление, което се характеризира с присъединяването на друг елемент, за да го завърши и, ако е възможно, да го подобри. Терминът допълнение идва от глаголното допълнение, което е действието точно за запълване на онова пространство, което е празно, или подобряване на това, което все още не е напълно завършено.

Терминът допълнение може да се използва в многобройни и различни специфични ситуации, свързани с идеята за допълване на нещо, което вече съществува с нещо друго. Докато някои от тези значения могат да бъдат свързани с научни въпроси, други могат да бъдат човешки или социални, артистични и т.н.

Един от начините, по които въпросният термин се използва по-често, може да бъде, когато говорим за допълнителни цветове. В този смисъл трите основни цвята (син, червен и жълт) се сблъскват с трите вторични цвята (съответно оранжево, зелено и виолетово), като по този начин цветните двойки се превръщат в допълнителни цветове, тоест взаимно се допълват. на други. Допълващите цветове са тези, които са обърнати един към друг на цветното колело.

Терминът допълнение може да се използва и в областта на граматиката, като в този случай граматичното допълнение ще бъде думата, която се използва за завършване, изясняване или уточняване на друга, която е централна, например, както е при преходните глаголи ( „Направих торта“, „Имам приятел“). И в двата случая прекият или косвеният обект, който придружава глагола, е допълнение към него.

И накрая, можете също така да намерите лекарствени добавки, които могат да послужат като незадължително придружаване към определени лечения, като някои хапчета, храни или хранителни добавки, които имат за цел да допълнят и подобрят резултатите от един лекарствен процес. Добавките от този тип могат в някои случаи да станат опасни, ако човек злоупотребява с тях или не ги консумира по указания начин.

Свързани Статии