Определение на количествено

Можем да опишем термина количествено като акт на преобразуване на определена информация или данни в числа или някакъв тип данни под формата на количество. Думата количествено се отнася точно до идеята за количеството, нещо, което може да бъде преброено, измерено или измерено в числово число и следователно може да се знае точно, а не да бъде приблизително или оценено. Като обясним това, можем да кажем, че думата количествено може да се използва в различни ситуации или обстоятелства, които предполагат повече или по-малко научност.

Както казахме, когато говорим за количествено определяне на нещо, ние винаги се отнасяме за нещо, явление или определен вид продукт, който може да бъде измерен или трансформиран в точни числа. Количественото определяне е даване или преобразуване на нещо в количество и това може да се направи в различни ситуации, като например, когато ученият количествено определи количеството желязо в кръвта на човек чрез клинични изследвания. Актът за количествено определяне обаче може да се извърши от обикновените хора, когато си правят сметки или когато например искат килограм зеленчуци в кварталния магазин.

Всеки път, когато нещо се измерва в числа, ще говорим за количествено определяне. За разлика от това има много неща, които не могат да бъдат определени количествено и които след това трябва да бъдат разбрани приблизително или приблизително, но вече не са числени. Добър пример за това е любовта, която един човек може да изпитва към друг: тя никога не би могла да бъде разбрана количествено или числово, но в общи линии като "много", "малко", "твърде много", "нищо", за спомена някои. Именно тук влизат в действие социално свързани понятия и ценности, които рядко са точно свързани със света на числата и количествените показатели.

Свързани Статии