Определение на изотерма

Изотермата е елемент и инструмент, които са от съществено значение за измерване на температурата на дадена област. В картографска равнина изотермата е крива, която обединява онези точки, които представят едни и същи температури в дадена единица време .

По този начин за една и съща зона може да се изработи голям брой планове, които съдържат изотерми, например изотерми с дългосрочна средна температура в месеците януари, февруари, наред с други, или изотермите на средните годишни температури.,

От друга страна, терминът се използва за обозначаване, че такива и такива имат една и съща температура или температура, която се характеризира с постоянен престой във времето .

От своя страна, изотермичният процес или изотермичният процес се оказва обратимата промяна на температурата в термодинамична система, като споменатата промяна е постоянна за цялата система. Пример за действието на този процес е компресията или разширяването на идеален газ, който е в постоянен контакт с термостат; газът е поставен така, че да осъществява топлинен контакт с друга система с голям топлинен капацитет и да е при същата температура като газа. Топлината ще се предава много бавно, като улеснява разширяването на газта.

Свързани Статии