Определение на хермафродит

Чрез термина Хермафродита се отнася до това животно, което обединява двата пола, женския и мъжкия.

В случая с растения ще се говори за хермафродитизъм, когато тичинката и плодникът се срещнат в цветята. А в хаоса на човешките същества се казва, че индивид е хермафродит, когато отговаря на характеристиките на двата пола, особено ако има и двата репродуктивни органа, изцяло или частично.

Междувременно тази ситуация или биологично състояние е известна като хермафродитизъм.

Когато живо същество, както беше споменато по-горе, растително, животинско, човешко същество, представя мъжки и женски сексуални апарати или смесен апарат и е в състояние да произвежда мъжки и женски гамети едновременно, за това същество се казва, че е хермафродит .

Въпреки че хермафродитите произвеждат и двата вида гамети, за тях е много трудно да се оплождат, под това имаме предвид, че за да оплождат, те ще се нуждаят от помощта на друг конгенер.

Например, в случай на растения, въпреки че цветята имат и двата пола, узряването на гаметите настъпва в различно време, поради което неминуемо се налага кръстосано опрашване за извършване на торене.

Ето как казахме, че е често срещан при цъфтящи растения и при някои животни като охлюви и земни червеи.

От друга страна, хермафродитизмът е ситуация, която може да се намери и сред рибите, дори въпросът стига много по-далеч, те могат да променят пола, въпреки че са започнали живота си с един пол и са се размножавали няколко пъти.

Хермафродитизмът се счита за по-примитивна индикация за възпроизводството, отколкото несексуалността, факт, който се демонстрира в честотата, в която това състояние се проявява сред нисшите организми.

Свързани Статии