Определение на Fluvial

Терминът Fluvial се отнася до всичко, свързано с реките или свързано с него .

Междувременно, думата fluvial изглежда обикновено свързана с други понятия, които също имат много общо с реките. От една страна откриваме динамиката на флуида, която обозначава процеса, чрез който действието на реките променя не само релефа на сушата, но и разположението на въпросната река. Тази концепция е тясно свързана с проучването на вътрешните води.

От друга страна, също в тясна връзка с реките и в края на реката, се появява концепцията за речния режим, която се използва за обозначаване на поведението на средния воден поток, пренасян от една река всеки месец през цялата година. Окончателното число ще зависи от различни въпроси като: количеството на валежите, които са паднали, температурата на басейна, релефа на въпросната зона, геологията, растителността и влиянието на човешката дейност в региона.

И накрая, друго понятие, тясно свързано с думата fluvial и следователно с темата за реките, е тази на речния транспорт, тъй като по този начин тя ще бъде определена като една от най-старите форми за превоз на пътници, товари, наред с други въпроси, тъй като в епохата на неолита той е бил използван и основно се състои в извършване на прехвърлянето чрез използването на водите на река и с лодка като средство за тази цел.

Свързани Статии