Определение на феникс

Фениксът е митологична птица, широко популярна през древността, дори легендата й е знаела как да мигрира от култура в култура по това време, така че от египетската култура, в която би произлязла, се преместила в гръцката, където също знаела как да показва страхотно важност. Арабите също знаеха как да отдадат огромно значение на тази птица поради мита, който вече имаше на гърба си.

От друга страна, християните знаели как да екстраполират тази значимост на мита и го приспособили към своите вярвания. И така е, че птицата Феникс се използва като символ на възкресението на Исус за християнството.

Птицата Феникс се отличаваше със способността си да се консумира от огъня и след това да се издига от собствената си пепел. Тази ситуация се случваше на всеки петстотин години според мита. Размерът му е като този на орела, а физическите му характеристики включват оранжевите и жълтите му пера, големият клюн и мощните му нокти.

Но този мит беше не само хипер популярен сред гърците и египтяните и тогава той също знаеше как да се поддържа добре до ден днешен, но не само като мит, но и да му приписва символично значение.

Защото в наше време обикновено наричаме човека, който е в състояние да се върне, да се върне с всички сили в света, към живота си, да работи, да действа, след като претърпя огромна неуспех, който го остави да лежи навремето.,

Но разбира се, тя е толкова много силна, колкото самата птица Феникс, която може да преобрази цялата тази болка, безсилие и т.н. в сила и продължавай да се бориш.

И така, днес Фениксът е абсолютно свързан с въпроси като силата, силата и способността на даден човек да се преоткрива, да се преражда, както физически, така и психически и поради тази причина това е извън културите и вярванията Дори онези, които не се абонират за никакъв мисъл, използват образа на феникса като символ на сила и лично преоткриване.

Свързани Статии