Определение на елемента

Според употребата, която му се дава, елементът на думата ще се отнася до различни въпроси.

Елемент е химичният или физически принцип, който е част от състава на тялото. Древната философия, по-специално гърците, предложили съществуването на четири елемента: въздух, вода, земя и огън, които трябвало да бъдат основните и непосредствени принципи за съставяне на телата. От своя страна китайската култура добави елемент към тези четири и модифицира един от тези, предложени от гърците, вода, земя, огън, дърво и метал и ги възприема като видове енергия в постоянно взаимодействие.

От друга страна, елементът е неразделна част от нещо, парчетата, които съставляват структура (клавиатурата е неразделен елемент от компютър) или компонентите на човешка група (човешките елементи на полицията са от съществено значение, когато става въпрос за изясняване случай) .

По същия начин, думата елемент се използва за отчитане на физическо лице, което се оценява отрицателно или положително, според случая, по искане на разработване на съвместно действие . Например, Лора се оказва основен елемент в развитието на компанията.

Също така, по искане на химията, ние намираме терминния елемент и се отнася до веществото, което не може да бъде разложено на по-просто чрез химическа реакция .

От друга страна, терминът често се използва като синоним на средства и ресурси .

Свързани Статии