Определение на елемент

Думата Рубро има няколко препратки.

От една страна, секторът, групата от фирми или предприятия, които са включени в диференцирана област в рамките на икономическата и производствената дейност, ще бъдат обозначени като позиция.

Освен това в класифицираните известия всеки от секциите, в които са групирани тези сектори, ще бъде обозначен с термина на заглавието . Например там, където най-често намираме класифицирани реклами, е във вестник или вестник, докато най-често срещаните елементи, които обикновено се появяват в тях и в които хората се възползват от публикуването на своите реклами, нужди или оферти, Включени са: здравеопазване, наемане на стаи, наемане на имоти, покупка и продажба на имоти, покупка и продажба на моторни превозни средства, транспорт, поръчани и предлагани работни места, предлагани наред с други служители на семейната къща.

И последното от употребите, които думата представя, по волята на счетоводен контекст, казва, че това е заглавието, което обединява набор от сметки .

Защото при съставяне на бюджет той трябва да бъде разделен на елементи, според вида на бюджета, който е направен, ще има различни позиции. Например, ако трябва да се направи териториален бюджет, неговите подразделения ще бъдат: северна зона, южна зона, западна зона, източна зона, наред с други.

Свързани Статии