Определение на Cosine

Концепцията за косинус е от изключителна употреба в рамките на тригонометрията, тъй като се нарича клонът на математиката, който се занимава с изучаването на тригонометричните съотношения, като: косинус, синус, тангента, котангент, секант и сексамант .

Междувременно, по искане на десен триъгълник, косинусът на остър ъгъл ще бъде определен като съотношение между единия крак, съседен на споменатия ъгъл, и хипотенузата. Косинусът се съкращава с съкращението cos . Кракът е тази малка страна, има два от правия триъгълник, които заедно съставят правилния ъгъл. Междувременно по-голямата страна е обозначена като хипотенуза, която ще бъде тази, която се противопоставя на правилния ъгъл.

Трябва да се отбележи, че отношението, което се противопоставя на косинуса, е сексантът, тригонометричните съотношения са косинус, синус и тангенс и обратните тригонометрични съотношения са споменатите секант, котангент и косантант.

Тригонометрията ще се прилага там, където е необходимо да се получат прецизни измервания на нещо, прилага се в повечето отрасли на математиката, а също и в други дисциплини, такъв е случаят с астрономията за измерване на най-близките звезди, т.е. разстояния от географски точки и в навигационни системи, включващи спътници. Космическата геометрия също използва тригонометрията.

Проучването на страните на триъгълниците датира от хиляди години, за да бъде по-прецизна Вавилонската култура. Астрономите от това време водят много точен и подробен отчет за изгряването и залягането на звездите, както и за движението на планетите и затъмненията на слънцето и луната. Междувременно всичко това би било невъзможно да се определи дали измереното ъглово разстояние на планетата не е известно.

Свързани Статии