Определение на общественото мнение

Концепцията за общественото мнение е тази, която се използва за обозначаване на различните форми на изразяване, които една общност може да има по отношение на обществени, а не частни проблеми. Идеята за общественото мнение съществува отдавна, стига да говори за реакцията или начина на мислене на хората преди определени политически, социални, икономически или културни събития. Няма съмнение обаче, че значението, което тази концепция придоби през последните петдесет години, е по-голямо, тъй като новите технологии и появата на интернет улесниха и разшириха формите на публично изразяване пред всички видове събития.

Както при много понятия, свързани с хуманитарните науки, понятието обществено мнение е абстрактно понятие, което се отнася до социалния феномен на изразяване на общност преди различни видове обстоятелства или събития. Въпреки че в много случаи идеята за общественото мнение е свързана с политическите въпроси и начина, по който членовете на дадена общност виждат определени държавни служители, политически кандидати и държавни личности, истината е, че концепцията не се ограничава само до политическата сфера и често може да демонстрира реакция или начини на мислене на социални, икономически, културни събития, дори от света, известен като шоубизнес или развлечение.

През целия 20 век общественото мнение е било основен елемент, върху който политическите системи основават своята сила на подкрепа, за разлика от това, което се е случило в други времена, когато мнението на хората имало значение и нищо. От създаването на демокрации или повече режими на участие обаче общественото мнение се превърна в елемент, който не може да бъде оставен настрана и всички политици вземат предвид, за да се опитат да получат по-голяма подкрепа или одобрение.

Свързани Статии